52 دنبال‌ کننده
45.1 هزار بازدید ویدیو
100 بازدید 2 ماه پیش

مانیتورینگ فاصله مرکز جرم و سختی طبقات و همینطور وزن سازه در طول فرآیند طراحی در ایتبس ️ با ترسیم مرکز جرم و سختی در پلان طبقات و ذخیره تاریخچه تغییرات آن در فایل ایتبس، مهندس محاسب می‌تواند با تغییر در مقاطع سازه، مرکز سختی را به مرکز جرم نزدیک‌تر کرده و در نتیجه آن با کاهش پیچش، وزن سازه را کاهش دهد. نرم افزار تاریخچه‌ای از تغییرات وزن سازه نیز در زمان‌های مختلف ذخیره می‌کند که باعث می‌شود مهندس طراح از کمتر یا بیشتر شدن وزن سازه در طی پروسه طراحی آگاهی یابد. تاریخچه مرکز جرم و سختی در پلان طبقات

دیگر ویدیوها

2.7 هزار بازدید 8 ماه پیش
2 هزار بازدید 3 سال پیش
1.3 هزار بازدید 3 سال پیش
3.2 هزار بازدید 4 سال پیش
2.9 هزار بازدید 4 سال پیش
2.5 هزار بازدید 4 سال پیش
1.7 هزار بازدید 4 سال پیش
1.7 هزار بازدید 5 سال پیش
1 هزار بازدید 5 سال پیش
670 بازدید 7 سال پیش
348 بازدید 7 سال پیش
995 بازدید 7 سال پیش
717 بازدید 7 سال پیش
457 بازدید 7 سال پیش
نمایش بیشتر