در حال بارگذاری
 • 2
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 885
  بازدید

کاریابی کاردار

کاریابی داخلی و بین المللی کاردار از جمله اهداف این موسسه: · ارائه خدمات مطلوب به کارجویان و کارفرمایان · شناسایی فرصت های شغلی · بهبود مستمر در ارائه کیفیت مطلوب خدمات به کارفرمایان و کارجویا

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

کاریابی داخلی و بین المللی کاردار از جمله اهداف این موسسه: · ارائه خدمات مطلوب به کارجویان و کارفرمایان · شناسایی فرصت های شغلی · بهبود مستمر در ارائه کیفیت مطلوب خدمات به کارفرمایان و کارجویا

 • 2
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 885
  بازدید

همه ویدیو ها