3 دنبال‌ کننده
2.7 هزار بازدید ویدیو
247 بازدید 2 سال پیش

هر سال از عدد افراد بیکار در آلمان به طور مستمر کم می شود ولی به موازات آن بازار کار این کشور هم سال به سال با کمبود شدیدتر نیروی کار حرفه ای و متخصص مواجه می شود. قوانین جدید ویزای کاری آلمان دارای چه شرایطی می باشد؟ در آلمان قوانینی به تصویب رسیده اند که راه آمدن متقاضیان کار از کشورهای غیر اتحادیه اروپا باز می کنند و امکانات جدیدی در برابر آنها قرار می دهند. این قوانین از ماه مارس سال ۲۰۲۰ میلادی به اجرا گذاشته می شوند. ادامه مقاله در اینجا http://bit.ly/2lt05Bg

کاریابی داخلی

278 بازدید 4 سال پیش

روند خدمات کاریابی کاردار 88810081-4 http://kardarjob.com