40 دنبال‌ کننده
188.2 هزار بازدید ویدیو
44 بازدید 7 ماه پیش

نشای برنج ما 14 اردیبهشت 1399 و باغ و حیاط ما، خرداد 1399

هنر هفتم

205 بازدید 1 سال پیش

مقایسۀ دیدگاه مشفقانۀ کالین پاول، با دیدگاه منفعت‌طلبانه و انرژی‌محورانۀ دیک چنی، دونالد رامسفلد، پال ولفوویتز و جرج بوش در فیلم دابلیو (W) ساختۀ اولیور استون

دیگر ویدیوها

44 بازدید 7 ماه پیش
24 بازدید 7 ماه پیش
25 بازدید 7 ماه پیش
174 بازدید 1 سال پیش
13.6 هزار بازدید 2 سال پیش
1.9 هزار بازدید 2 سال پیش
1.6 هزار بازدید 2 سال پیش
106 بازدید 3 سال پیش
227 بازدید 4 سال پیش
815 بازدید 4 سال پیش
116 بازدید 4 سال پیش
171 بازدید 4 سال پیش
1.6 هزار بازدید 4 سال پیش
1.6 هزار بازدید 4 سال پیش
5 هزار بازدید 5 سال پیش
633 بازدید 5 سال پیش
1.1 هزار بازدید 5 سال پیش
296 بازدید 5 سال پیش
477 بازدید 5 سال پیش
329 بازدید 5 سال پیش
104 بازدید 5 سال پیش
138 بازدید 5 سال پیش
1.8 هزار بازدید 5 سال پیش
245 بازدید 5 سال پیش
245 بازدید 5 سال پیش
1.3 هزار بازدید 5 سال پیش
193 بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر