352 دنبال‌ کننده
70.2 هزار بازدید ویدیو
2.3 هزار بازدید 4 سال پیش

نجات روباه از استخر آب شهر دهاقان

آخرین ویدیوها

طبیعت

2.3 هزار بازدید 4 سال پیش

نجات روباه از استخر آب شهر دهاقان

دره شاه

1.6 هزار بازدید 4 سال پیش

دهاقان دره شاه بهار 1392

گردو دهاقان

3.6 هزار بازدید 5 سال پیش

دهاقان برداشت گردو

گلخانه دهاقان

5.5 هزار بازدید 5 سال پیش

لیلیوم liliumنوعی گل می‌باشد که به طور معمول به وسیله پیازش تکثیر می‌گردد. سوسن دارای تقریباً ۱۵۰۰ گونه‌است که در حدود ۶۰ جنس جای دارند

دیگر ویدیوها

2.3 هزار بازدید 4 سال پیش
409 بازدید 5 سال پیش
1.1 هزار بازدید 7 سال پیش
495 بازدید 7 سال پیش
2.1 هزار بازدید 7 سال پیش
1 هزار بازدید 7 سال پیش
1.9 هزار بازدید 7 سال پیش
1.2 هزار بازدید 7 سال پیش
16.6 هزار بازدید 7 سال پیش
5.5 هزار بازدید 7 سال پیش
3.6 هزار بازدید 7 سال پیش
298 بازدید 8 سال پیش
1.1 هزار بازدید 8 سال پیش
236 بازدید 8 سال پیش
1.6 هزار بازدید 8 سال پیش
2.9 هزار بازدید 8 سال پیش