3 دنبال‌ کننده
6.6 هزار بازدید ویدیو

نصاب کاشی توری

0 بازدید ۱ ساعت پیش

نحوه صحیح نصب کاشی توری در داخل سرویس به صورت چسبی 09127255244

دیگر ویدیوها

نصاب کاشی توری

0 بازدید ۱ ساعت پیش

نصاب کاشی اسلب

85 بازدید ۱ هفته پیش

نصاب کاشی اسلب

96 بازدید ۱ هفته پیش

فارسی بر نمودن کاشی اسلب

72 بازدید ۱ هفته پیش

نصب کاشی اسلب

73 بازدید ۱ هفته پیش

بازسازی و رفع نم

11 بازدید ۲ هفته پیش

سیمانکاری استخر

23 بازدید ۳ هفته پیش

گچ کاری

242 بازدید ۳ هفته پیش

نصب کاشی و سرامیک

504 بازدید ۳ هفته پیش

نصاب کاشی

59 بازدید ۳ هفته پیش

آببندی

25 بازدید ۳ هفته پیش

نصاب کاشی

29 بازدید ۳ هفته پیش

همتراز کاشی

49 بازدید ۱ ماه پیش

دیوار چینی

77 بازدید ۱ ماه پیش

سیمانکاری

63 بازدید ۱ ماه پیش

سیمانکاری

47 بازدید ۱ ماه پیش

سرامیک کف

107 بازدید ۱ ماه پیش

سیمانکاری سرویس یهداشتی

50 بازدید ۱ ماه پیش

سیمانکاری نما

19 بازدید ۱ ماه پیش

سیمانکاری

11 بازدید ۱ ماه پیش

گچ کاری بدنه

103 بازدید ۱ ماه پیش

نصاب سنگ

1 هزار بازدید ۱ ماه پیش

اجرا سیمانکاری کف و بدنه

125 بازدید ۳ ماه پیش

نصاب کاشی بین کابینتی

48 بازدید ۳ ماه پیش

نصاب کاشی بین کابینتی

219 بازدید ۳ ماه پیش

رفع نم سرویس

21 بازدید ۳ ماه پیش

همتراز کاشی

79 بازدید ۳ ماه پیش

پروفیل کاشی

49 بازدید ۳ ماه پیش

نصب آج نسوز

97 بازدید ۴ ماه پیش

نصب آجر نسوز

205 بازدید ۴ ماه پیش

بازسازی و رفع نم حمام

64 بازدید ۴ ماه پیش

نصب کاشی اسلب

136 بازدید ۴ ماه پیش

بازسازی و رفع نم سرویس

74 بازدید ۴ ماه پیش

نصب کاشی استخری دوغابی

584 بازدید ۴ ماه پیش

بازسازی و رفع نم سرویس ها

183 بازدید ۵ ماه پیش

چسب شیمی ساختمان

96 بازدید ۵ ماه پیش

نصب کاشی بین کابینت

360 بازدید ۵ ماه پیش

اجرای سیمانکاری استخری

124 بازدید ۵ ماه پیش

نصب کاشی دوغابی بدنه

288 بازدید ۵ ماه پیش

نصب کاشی و سرامیک کف

1.1 هزار بازدید ۵ ماه پیش
نمایش بیشتر