2 دنبال‌ کننده
432 بازدید ویدیو
150 بازدید 11 ماه پیش

صندوق امانات محصولی است که بانک ها به عنوان یک سرویس جانبی در اختیار مشتریانشان می گذارند. در واقع این محصول یک بخش از یک گاو صندوق بزرگ می باشد که امنیت آن بر عهده بانک می باشد. گروه صنعتی کاوه این محصول را در چند نوع مختلف ارایه می کند. توضیحات بیشتر را می توانیداز کارشناسان ما درخواست نمایید.. گروه کارخانجات صنعتی صندوق نسوز کاوه

آخرین ویدیوها

گاوصندوق

150 بازدید 11 ماه پیش

صندوق امانات محصولی است که بانک ها به عنوان یک سرویس جانبی در اختیار مشتریانشان می گذارند. در واقع این محصول یک بخش از یک گاو صندوق بزرگ می باشد که امنیت آن بر عهده بانک می باشد. گروه صنعتی کاوه این محصول را در چند نوع مختلف ارایه می کند. توضیحات بیشتر را می توانیداز کارشناسان ما درخواست نمایید.. گروه کارخانجات صنعتی صندوق نسوز کاوه

صندوق امانات بانکی

150 بازدید 11 ماه پیش

صندوق امانات محصولی است که بانک ها به عنوان یک سرویس جانبی در اختیار مشتریانشان می گذارند. در واقع این محصول یک بخش از یک گاو صندوق بزرگ می باشد که امنیت آن بر عهده بانک می باشد. گروه صنعتی کاوه این محصول را در چند نوع مختلف ارایه می کند. توضیحات بیشتر را می توانیداز کارشناسان ما درخواست نمایید.. گروه کارخانجات صنعتی صندوق نسوز کاوه

دیگر ویدیوها

115 بازدید 1 سال پیش
136 بازدید 1 سال پیش
31 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر