432 بازدید 1 سال پیش

در مدرسه سواد اطلاعاتی نیازمند آشنایی با گوگل هستیم هستیم. گوگل با اینکه بخش کوچکی از کل وب را برای ما نمایان میکند ولی سهم بسزایی در جستجوی منابع ما دارد. سرکار خانم دکتر صراف زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در سلسله ویدئوهای آموزشی کمک می کنند تا از گوگل بسیار حرفه ای تر استفاده کنید

دیگر ویدیوها

432 بازدید 1 سال پیش
361 بازدید 2 سال پیش
1.6 هزار بازدید 3 سال پیش
141 بازدید 3 سال پیش
2.9 هزار بازدید 3 سال پیش
1.2 هزار بازدید 3 سال پیش
445 بازدید 3 سال پیش