در حال بارگذاری
 • 113
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 510.9هزار
  بازدید

کانون رباتیک کرمان

آموزش رباتیک و آموزش خلاقیت

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

آموزش رباتیک و آموزش خلاقیت

 • 113
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 510.9هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • ساخت ماشین حمل زباله

  192 بازدید

  ساخت ماشین حمل زباله توسط دانش پژوه بهرام یزدان پناه_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت چکش خودکار

  34 بازدید

  ساخت چکش خودکار توسط دانش پژوه الوند اسماعیلیان_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت برف روب

  34 بازدید

  ساخت برف روب توسط دانش پژوه ابوالفضل حسینی چترودی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساختت تلکابین هوشمند

  48 بازدید

  ساخت تلکابین هوشمند توسط دانش پژوه علی رضا شهابی نژاد_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت چرخ گردان

  21 بازدید

  ساخت چرخ گردان توسط دانش پژوه محمد مهدی منتظر_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ماشین کف شو

  57 بازدید

  ساخت ماشین کف شو توسط دانش پژوه حسین شهباز_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت جرثقیل ثابت

  43 بازدید

  ساخت جرثقیل ثابت توسط دانش پژوه سید محمد ایلیا میرزادی گوهری_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ماشین مسابقه

  50 بازدید

  ساخت ماشین مسابقه توسط دانش پژوه حسین دهقانی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت اتوبوس

  38 بازدید

  ساخت اتوبوس توسط دانش پژوه سجاد اسماعیل زاده_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ماشین برف روب

  29 بازدید

  ساخت ماشین برف روب توسط دانش پژوه سید رضا افتخار افضلی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات وال ای

  96 بازدید

  ساخت ربات وال ای توسط دانش پژوه علی رضا فرح بخش_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت هلی کوپتر

  94 بازدید

  ساخت هلی کوپتر توسط دانش پژوه آروین شاه خسروی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ماشین مسابقه

  44 بازدید

  ساخت ماشین مسابقه توسط دانش پژوه سورن صبوحی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات آبمیوه گیر

  90 بازدید

  ساخت ربات آبمیوه گیر توسط داش پژوه علی فغانی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت دستگاه هشدار زلزله

  102 بازدید

  ساخت دستگاه هشدار زلزله توسط دانش پژوه پارسا نجاتی پور_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات بار گیر

  190 بازدید

  ساخت ربات بارگیر توسط دانش پژوه کارن بهشتی فر_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت پرده کرکره ای

  123 بازدید

  ساخت پرده کرکره ای توسط دانش پژوه امیر شیخ بهائی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات جنگجو

  138 بازدید

  ساخت ربات جنگجو توسط دانش پژوه عماد اسدی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت هلی کوپتر

  90 بازدید

  ساخت هلی کوپتر توسط داتش پژوه محمد متین دشت آبادی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت چرخ و فلک

  27 بازدید

  ساخت چرخ و فلک توسط دانش پژوه محمد امین رضائی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات آدمک

  25 بازدید

  ساخت ربات آدمک توسط دانش پژوه سید سهیل شجاعت الحسینی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات تخلیه کن اجسام اتوماتیک

  38 بازدید

  ساخت تخلیه کن اجسام اتوماتیک توسط دانش پژوه پویا صالحی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت قایق

  1,479 بازدید

  ساخت قایق توسط دانش پژوه پارسا فدایی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت چرخ و فلک

  20 بازدید

  ساخت چرخ و فلک توسط دانش پژوه مصطفی شمس الدینی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات معدن چی

  30 بازدید

  ساخت ربات معدن چی توسط دانش پژوه مهدی عسکرزاده_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات جنگجو

  268 بازدید

  ساخت ربات جنگجو توسط دانش پژوه آرمین خواجویی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ماشین کف شو

  76 بازدید

  ساخت ماشین کف شو توسط دانش پژوه علی رضا اسکندری_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت مولد برق

  131 بازدید

  ساخت مولد برق توسط دانش پژوه متین مهدی پور_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت غلتک

  33 بازدید

  ساخت غلتک توسط دانش پژوه حسین بهمن زاده_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت همزن

  62 بازدید

  ساخت همزن توسط دانش پژوه علی رضا کمالی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت لیفتراک

  53 بازدید

  ساخت لیفتراک توسط دانش پژوه امیر صالح گلرخی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات پله نورد

  100 بازدید

  ساخت ربات پله نورد توسط دانش پژوه بهنام ثمره_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.