در حال بارگذاری
 • 120
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 587.5هزار
  بازدید

کانون رباتیک کرمان

آموزش رباتیک و آموزش خلاقیت

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

آموزش رباتیک و آموزش خلاقیت

 • 120
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 587.5هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • ساخت لاک پشت

  127 بازدید

  ساخت لاک پشت توسط دانش پژوه پارسا پاکزاد_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت پنگوئن

  15 بازدید

  ساخت پنگوئن توسط دانش پژوه مبین حق وردی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت پنگوئن

  19 بازدید

  ساخت پنگوئن توسط دانش پژوه آبتین بهرام نژاد_کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت شترمرغ

  18 بازدید

  ساخت شترمرغ توسط دانش پژوه بهداد گوری_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت لاک پشت

  24 بازدید

  ساخت لاک پشت توسط دانش پژوه سید داریوش جعفری_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت پنگوئن

  18 بازدید

  ساخت پنگوئن توسط دانش پژوه کیا کاظمی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت تانک

  80 بازدید

  ساخت تانک توسط دانش پژوه آرمین سلطانی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت پیچ گوشتی برقی

  438 بازدید

  ساخت پیچ گوشتی برقی توسط دانش پژوه محمد پارسا عرب نژاد_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت آسیاب بادی

  115 بازدید

  ساخت آسیاب بادی توسط دانش پژوه اهورا قاسمی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت زرافه

  883 بازدید

  ساخت زرافه توسط دانش پژوه کسری غلام پور_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت قو

  52 بازدید

  ساخت قو توسط دانش پژوه علی محی آبادی نژاد_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت جرثقیل

  577 بازدید

  ساخت جرثقیل توسط دانش پژوه حسن حسنی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت هواپیما

  598 بازدید

  ساخت هواپیما توسط دانش پژوه مبین مومنی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت تاب

  65 بازدید

  ساخت تاب توسط دانش پژوه امیر علی دلشاد_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت فیل

  132 بازدید

  ساخت فیل توسط دانش پژوه ایلیا تورانی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت سرسره

  184 بازدید

  ساخت سرسره توسط دانش پژوه کیامهر فرزام_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت هواپیما

  268 بازدید

  ساخت هواپیما توسط دانش پژوه علی اکبر حسنی کبوتر خانی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ماشین حمل زباله

  664 بازدید

  ساخت ماشین حمل زباله توسط دانش پژوه بهرام یزدان پناه_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت چکش خودکار

  286 بازدید

  ساخت چکش خودکار توسط دانش پژوه الوند اسماعیلیان_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت برف روب

  114 بازدید

  ساخت برف روب توسط دانش پژوه ابوالفضل حسینی چترودی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساختت تلکابین هوشمند

  201 بازدید

  ساخت تلکابین هوشمند توسط دانش پژوه علی رضا شهابی نژاد_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت چرخ گردان

  77 بازدید

  ساخت چرخ گردان توسط دانش پژوه محمد مهدی منتظر_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ماشین کف شو

  116 بازدید

  ساخت ماشین کف شو توسط دانش پژوه حسین شهباز_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت جرثقیل ثابت

  159 بازدید

  ساخت جرثقیل ثابت توسط دانش پژوه سید محمد ایلیا میرزادی گوهری_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ماشین مسابقه

  225 بازدید

  ساخت ماشین مسابقه توسط دانش پژوه حسین دهقانی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت اتوبوس

  87 بازدید

  ساخت اتوبوس توسط دانش پژوه سجاد اسماعیل زاده_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ماشین برف روب

  84 بازدید

  ساخت ماشین برف روب توسط دانش پژوه سید رضا افتخار افضلی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات وال ای

  351 بازدید

  ساخت ربات وال ای توسط دانش پژوه علی رضا فرح بخش_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت هلی کوپتر

  443 بازدید

  ساخت هلی کوپتر توسط دانش پژوه آروین شاه خسروی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ماشین مسابقه

  164 بازدید

  ساخت ماشین مسابقه توسط دانش پژوه سورن صبوحی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت ربات آبمیوه گیر

  266 بازدید

  ساخت ربات آبمیوه گیر توسط داش پژوه علی فغانی_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.

 • ساخت دستگاه هشدار زلزله

  288 بازدید

  ساخت دستگاه هشدار زلزله توسط دانش پژوه پارسا نجاتی پور_ کانون رباتیک کرمان_ برای مشاهده آموزش های بیشتر به سایت کانون رباتیک کرمان به آدرس http://kermanrobo.ir/ مراجعه نمایید.