ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
22 دنبال‌ کننده
11.6 هزار بازدید ویدیو
246 بازدید 2 ماه پیش

همیشه گفتیم و بازم می گیم یک تلاش زمانی به حداکثر کارایی و بازخوردِ مثبت می رسه که با تفکر و هوشمندی همراه باشه قطعا اگه توی مسیر موفقیت تلاشتون رو با همت بالا به کار ببندین و البته در این مسیر با مقداری آگاهی و دانش، از عنصر خلاقیت هم ببهر بگیرین و به تلاشتون زنگ و بوی هوشمندی بدین، شک نکنین که: نه تنها موفق می‌شین بلکه به نتایجی ورای تصورات خودتون می رسین ما هم توی شهرک سدید آماده ایم تا به شما کمک کنیم تا به این مطلوب برسین #نوآوری #شکوفایی #نبوغ #خلاقیت #کار_هوشمندانه #تلاش_هوشمن

آموزشی

246 بازدید 2 ماه پیش

همیشه گفتیم و بازم می گیم یک تلاش زمانی به حداکثر کارایی و بازخوردِ مثبت می رسه که با تفکر و هوشمندی همراه باشه قطعا اگه توی مسیر موفقیت تلاشتون رو با همت بالا به کار ببندین و البته در این مسیر با مقداری آگاهی و دانش، از عنصر خلاقیت هم ببهر بگیرین و به تلاشتون زنگ و بوی هوشمندی بدین، شک نکنین که: نه تنها موفق می‌شین بلکه به نتایجی ورای تصورات خودتون می رسین ما هم توی شهرک سدید آماده ایم تا به شما کمک کنیم تا به این مطلوب برسین #نوآوری #شکوفایی #نبوغ #خلاقیت #کار_هوشمندانه #تلاش_هوشمن

دیگر ویدیوها

694 بازدید 2 ماه پیش
857 بازدید 2 ماه پیش
1.4 هزار بازدید 3 ماه پیش
1.4 هزار بازدید 3 ماه پیش