در حال بارگذاری
 • 9
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 152.3هزار
  بازدید

ابوالفضل كریمی

خطا از من است، می دانم. از من که سالهاست گفته ام ; ایاک نعبد ;،اما به دیگران هم دلسپرده ام. از من که سالهاست گفته ام ; ایاک نستعین ; ، اما به دیگران هم تکیه کرده ام. اما رهایم نکن... بیش از همیشه دلتنگم... به اندازه ی تمام روزهای نبودن kashankeys@gmail.com

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

خطا از من است، می دانم. از من که سالهاست گفته ام ; ایاک نعبد ;،اما به دیگران هم دلسپرده ام. از من که سالهاست گفته ام ; ایاک نستعین ; ، اما به دیگران هم تکیه کرده ام. اما رهایم نکن... بیش از همیشه دلتنگم... به اندازه ی تمام روزهای نبودن kashankeys@gmail.com

 • 9
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 152.3هزار
  بازدید

همه ویدیو ها