10 دنبال‌ کننده
4.7 هزار بازدید ویدیو

جمع بندی سازه قابی و طره ای (خمشی)

139 بازدید 3 ماه پیش

خلاصه مباحث سیستم های سازه ای قابی و طره ای

دیگر ویدیوها

تعادل نقطه (Equilibrium of a Point)

37 بازدید 3 هفته پیش

مرکز جرم (Center of Mass)

22 بازدید 2 ماه پیش

مُمان یا گشتاور (Moment)

82 بازدید 3 ماه پیش

انواع گنبد های مشبک

93 بازدید 3 ماه پیش

انواع گنبد های مشبک

82 بازدید 3 ماه پیش

جمع بندی سازه های کش بستی

219 بازدید 3 ماه پیش

جمع بندی سازه های خرپایی

504 بازدید 3 ماه پیش

جمع بندی سازه های قوسی

142 بازدید 3 ماه پیش

جمع بندی سازه های کابلی

73 بازدید 3 ماه پیش
نمایش بیشتر