40 دنبال‌ کننده
230.5 هزار بازدید ویدیو

Drawing a Geologic Cross Section

1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

Drawing a Geologic Cross Section

1.1 هزار بازدید ۳ سال پیش

نبی ابراهیمیان دیلقمی هاواسی

5.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

گوگل آهنربا می شود

247 بازدید ۴ سال پیش

نوشته یک گدا

1.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

رقص آذری پیر مرد

11.3 هزار بازدید ۵ سال پیش

هندوانه خوردن بچه

4.5 هزار بازدید ۵ سال پیش

مفاهیم GIS

879 بازدید ۵ سال پیش

کهلیک

7.2 هزار بازدید ۵ سال پیش

یئددی اؤن درسین ایجراسی

2.3 هزار بازدید ۵ سال پیش

آذری اویون یئددینجی درس(گویچو)

4 هزار بازدید ۵ سال پیش

آذری اویون آلتینجی درس(چاققلی)

3.5 هزار بازدید ۵ سال پیش

شاعیر حمداله مددی

435 بازدید ۵ سال پیش

آشیق ولی آقایی اووشاری هاواسی

2.1 هزار بازدید ۵ سال پیش

عاشیق امیرمختار حاتمی قیه باشی

9.8 هزار بازدید ۵ سال پیش

عاشیق بلوط پاکار

7.4 هزار بازدید ۵ سال پیش

عاشیق میناگرایلیسی

10.1 هزار بازدید ۵ سال پیش

عاشیق جهانگیر قلی اف

4.7 هزار بازدید ۵ سال پیش

آشنایی با گروه ایلدیریم

1.4 هزار بازدید ۵ سال پیش

عاشیق خانلار محرم اف

20.4 هزار بازدید ۵ سال پیش

عاشیق ارژنگ اسلامی

1 هزار بازدید ۵ سال پیش
نمایش بیشتر