19 بازدید 1 ماه پیش

گزارش عملکرد یک هفته شورای دوره ششم شهر باغستان (قسمت دوم) گفتگو خبر باغستان با محرم علی زاده سخنگو و عضو شورای شهر باغستان در مورد عملکرد یک هفته شورای دوره ششم

نمایش بیشتر