مصاحبه مردمی / انتظارات مردم از نمایندگان مجلس

199 بازدید 1 هفته پیش

خبر باغستان : به میان مردم رفته ایم و از آنها پرسیده ایم از یک نماینده مجلس چه انتظاراتی دارید؟

نمایش بیشتر