سومین همایش ملی خیر ماندگار

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

سومین همایش ملی خیرماندگار در تاریخ 12 اسفند 99 با موضوع «مطالعه و ارزیابی نظام حکمرانی امور خیر در ایران» در شش محور اصلی و یک محور ایده ها و تجربیات برگزار خواهد شد جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به آدرسhttp://conf.ala.org.ir یا به سایت خیرماندگار به آدرس khairemandegar.com مراجعه فرمایید.