247 دنبال‌ کننده
37.8 هزار بازدید ویدیو
297 بازدید 3 ماه پیش

در این ویدئو روش آنالیز واریانس برای مقایسه میانگین k جامعه مختلف آموزش داده شده است

دیگر ویدیوها

297 بازدید 3 ماه پیش
341 بازدید 3 ماه پیش
230 بازدید 3 ماه پیش
345 بازدید 3 ماه پیش
435 بازدید 4 ماه پیش
518 بازدید 4 ماه پیش
418 بازدید 8 ماه پیش
1.6 هزار بازدید 9 ماه پیش
1.4 هزار بازدید 9 ماه پیش
1.6 هزار بازدید 9 ماه پیش
1 هزار بازدید 9 ماه پیش
890 بازدید 9 ماه پیش
354 بازدید 10 ماه پیش
296 بازدید 10 ماه پیش
579 بازدید 10 ماه پیش
793 بازدید 10 ماه پیش
371 بازدید 10 ماه پیش
1.2 هزار بازدید 10 ماه پیش
3.9 هزار بازدید 10 ماه پیش
1 هزار بازدید 10 ماه پیش
745 بازدید 10 ماه پیش
683 بازدید 10 ماه پیش
1.6 هزار بازدید 11 ماه پیش
2.2 هزار بازدید 11 ماه پیش
1.8 هزار بازدید 11 ماه پیش
نمایش بیشتر