210 دنبال‌ کننده
78.5 هزار بازدید ویدیو
113 بازدید 3 ماه پیش

الکترونیک دیجیتال جلسه اول بخش دوم دکتر کتیرایی انتشارات بابان و انتشارات راهیان ارشد برای ثبت نام در کلاس های آنلاین و آفلاین می توانید به آدرس khalilifar.ir مراجعه کنید و یا با شماره های 77972868-021 یا 77973386-021 یا ID تلگرام baban_support@ و baban_institute@ تماس بگیرید.

شبکه های کامپیوتری

1.2 هزار بازدید 1 سال پیش

شبکه های کامپیوتری مفاهیم اولیه استاد ارسطو خلیلی فر انتشارات بابان انتشارات راهیان ارشد. برای ثبت نام در کلاس های آنلاین می توانید به آدرس khalilifar.ir مراجعه کنید و یا با شماره های 77972868-021 یا 77973386-021 یا ID تلگرام baban_support@ تماس بگیرید.

مهندسی نرم افزار

776 بازدید 1 سال پیش

مهندسی نرم افزار مفاهیم اولیه استاد ارسطو خلیلی فر انتشارات بابان انتشارات راهیان ارشد. برای ثبت نام در کلاس های آنلاین می توانید به آدرس khalilifar.ir مراجعه کنید و یا با شماره های 77972868-021 یا 77973386-021 یا ID تلگرام baban_support@ تماس بگیرید.

ریاضیات پایه

930 بازدید 4 ماه پیش

ریاضیات پایه جلسه اول استاد ابوالفضل گیلک انتشارات بابان و انتشارات راهیان ارشد. برای ثبت نام در کلاس های آنلاین و آفلاین می توانید به آدرس khalilifar.ir مراجعه کنید و یا با شماره های 77972868-021 یا 77973386-021 یا ID تلگرام baban_support@ تماس بگیرید.

ریاضیات گسسته

560 بازدید 1 سال پیش

ریاضیات گسسته جلسه اول بخش اول منطق و سورها استاد ابوالفضل گیلک انتشارات بابان و انتشارات راهیان ارشد. برای ثبت نام در کلاس های آنلاین و آفلاین می‌توانید به آدرس khalilifar.ir مراجعه کنید و یا با شماره های 77972868-021 یا 77973386-021 یا ID تلگرام baban_support@ تماس بگیرید.

نمایش بیشتر