گفتگوی مؤثر در خانواده (جلسه سوم) - شروع برنامه ساعت 21:30

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

گفتگوی مؤثر در خانواده (جلسه سوم) با حضور جناب آقای محمدرضا کمن - کارشناس و روانشناس بالینی