سونا در ساختمان ریاست جمهوری

341 بازدید ۴ سال پیش

خاطرات 16 آذر سال 68 در ساختمان نهاد ریاست جمهوری یک حمام سونا برای معالجه درد کمر و رفع خستگی درست کردم...