در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 2.1هزار
  دنبال کننده
 • 2.3هزار
  دنبال شونده
 • 3.8میلیون
  بازدید

||☪Rom Rom☪||

ᬉتــنــهــآ دو زمــآن را مــیـخـوام بـا تـو بـآشـم:حـال حـآضـر و آیـندهᬉرومـی هسـتم❤دنـبآل=دنـبآل. . .

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

ᬉتــنــهــآ دو زمــآن را مــیـخـوام بـا تـو بـآشـم:حـال حـآضـر و آیـندهᬉرومـی هسـتم❤دنـبآل=دنـبآل. . .

 • 2.1هزار
  دنبال کننده
 • 2.3هزار
  دنبال شونده
 • 3.8میلیون
  بازدید
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • Jimin || 16 Shots

  274 بازدید

 • ||~کشیـدن نقـاشی سانا تـوایـس~||

  74 بازدید

  در این ڪانال کلی برنامه خـاص×ویدیو داریم❤این جا دنیاے ویدیو عه★اعتمـاد کن و به ما ملحـق شو^^پس دنبـال ڪن تا صددرصد فالـو شی عـزیزم!~از نـوعــSlime,Asmr,kpop,Ƒunـــ و..∞فـقط کافیه منـو دنبـال کنی تا در اسـرع وقـت فالـوشی و بتـونی ویدیو هآم رو کپی کنی♥این چنل همیشه در حـال اپلـود ویدیو عه^-*ایـن کانال کلی طرفـدار داره❤ممنـونم←لـایک+کآمنـت+بآزنشـر..فرامـوش نشه♡آپـارات مآ←Aparat.com/khaton.k

 • آمـوزش میکآپ لیـسآ(KTL)❤

  65 بازدید

  در این ڪانال کلی برنامه خـاص×ویدیو داریم❤این جا دنیاے ویدیو عه★اعتمـاد کن و به ما ملحـق شو^^پس دنبـال ڪن تا صددرصد فالـو شی عـزیزم!~از نـوعــSlime,Asmr,kpop,Ƒunـــ و..∞فـقط کافیه منـو دنبـال کنی تا در اسـرع وقـت فالـوشی و بتـونی ویدو هآم رو کپی کنی♥این چنل همیشه در حـال اپلـود ویدیو عه^-*ایـن کانال کلی طرفـدار داره❤ممنـونم←لـایک+کآمنـت+بآزنشـر..فرامـوش نشه♡آپـارات مآ←Aparat.com/khaton.k

 • لیریک جی آیدل. . .HANN. . .❤

  25 بازدید

  در این ڪانال کلی برنامه خـاص×ویدیو داریم❤این جا دنیاے ویدیو عه★اعتمـاد کن و به ما ملحـق شو^^پس دنبـال ڪن تا صددرصد فالـو شی عـزیزم!~از نـوعــSlime,Asmr,kpop,Ƒunـــ و..∞فـقط کافیه منـو دنبـال کنی تا در اسـرع وقـت فالـوشی و بتـونی ویدو هآم رو کپی کنی♥این چنل همیشه در حـال اپلـود ویدیو عه^-*ایـن کانال کلی طرفـدار داره❤ممنـونم←لـایک+کآمنـت+بآزنشـر..فرامـوش نشه♡آپـارات مآ←Aparat.com/khaton.k

 • ♡فول آلـبوم تی ایکـس تی♡

  8 بازدید

  در این ڪانال کلی برنامه خـاص×ویدیو داریم❤این جا دنیاے ویدیو عه★اعتمـاد کن و به ما ملحـق شو^^پس دنبـال ڪن تا صددرصد فالـو شی عـزیزم!~از نـوعــSlime,Asmr,kpop,Ƒunـــ و..∞فـقط کافیه منـو دنبـال کنی تا در اسـرع وقـت فالـوشی و بتـونی ویدو هآم رو کپی کنی♥این چنل همیشه در حـال اپلـود ویدیو عه^-*ایـن کانال کلی طرفـدار داره❤ممنـونم←لـایک+کآمنـت+بآزنشـر..فرامـوش نشه♡آپـارات مآ←Aparat.com/khaton.k

 • لیریک توایس××Dance The night Away××❤

  39 بازدید

  در این ڪانال کلی برنامه خـاص×ویدیو داریم❤این جا دنیاے ویدیو عه★اعتمـاد کن و به ما ملحـق شو^^پس دنبـال ڪن تا صددرصد فالـو شی عـزیزم!~از نـوعــSlime,Asmr,kpop,Ƒunـــ و..∞فـقط کافیه منـو دنبـال کنی تا در اسـرع وقـت فالـوشی و بتـونی ویدو هآم رو کپی کنی♥این چنل همیشه در حـال اپلـود ویدیو عه^-*ایـن کانال کلی طرفـدار داره❤ممنـونم←لـایک+کآمنـت+بآزنشـر..فرامـوش نشه♡آپـارات مآ←Aparat.com/khaton.k

 • آیا اسلایـم میشـود؟!≈⭐

  156 بازدید

  در این ڪانال کلی برنامه خـاص×ویدیو داریم❤این جا دنیاے ویدیو عه★اعتمـاد کن و به ما ملحـق شو^^پس دنبـال ڪن تا صددرصد فالـو شی عـزیزم!~از نـوعــSlime,Asmr,kpop,Ƒunـــ و..∞فـقط کافیه منـو دنبـال کنی تا در اسـرع وقـت فالـوشی و بتـونی ویدو هآم رو کپی کنی♥این چنل همیشه در حـال اپلـود ویدیو عه^-*ایـن کانال کلی طرفـدار داره❤ممنـونم←لـایک+کآمنـت+بآزنشـر..فرامـوش نشه♡آپـارات مآ←Aparat.com/khaton.k

 • خـورد کردن صابـون. . .☕

  18 بازدید

  در این ڪانال کلی برنامه خـاص×ویدیو داریم❤این جا دنیاے ویدیو عه★اعتمـاد کن و به ما ملحـق شو^^پس دنبـال ڪن تا صددرصد فالـو شی عـزیزم!~از نـوعــSlime,Asmr,kpop,Ƒunـــ و..∞فـقط کافیه منـو دنبـال کنی تا در اسـرع وقـت فالـوشی و بتـونی ویدو هآم رو کپی کنی♥این چنل همیشه در حـال اپلـود ویدیو عه^-*ایـن کانال کلی طرفـدار داره❤ممنـونم←لـایک+کآمنـت+بآزنشـر..فرامـوش نشه♡آپـارات مآ←Aparat.com/khaton.k

 • ღگلآسـی اسلایـم هآی آسمرღ

  31 بازدید

  در این ڪانال کلی برنامه خـاص×ویدیو داریم❤این جا دنیاے ویدیو عه★اعتمـاد کن و به ما ملحـق شو^^پس دنبـال ڪن تا صددرصد فالـو شی عـزیزم!~از نـوعــSlime,Asmr,kpop,Ƒunـــ و..∞فـقط کافیه منـو دنبـال کنی تا در اسـرع وقـت فالـوشی و بتـونی ویدو هآم رو کپی کنی♥این چنل همیشه در حـال اپلـود ویدیو عه^-*ایـن کانال کلی طرفـدار داره❤ممنـونم←لـایک+کآمنـت+بآزنشـر..فرامـوش نشه♡آپـارات مآ←Aparat.com/khaton.k

 • ❤۩۱۰ دقیـقه با اسلآیـم هآی آیسبـرگ۩❤

  94 بازدید

  در این ڪانال کلی برنامه خـاص×ویدیو داریم❤این جا دنیاے ویدیو عه★اعتمـاد کن و به ما ملحـق شو^^پس دنبـال ڪن تا صددرصد فالـو شی عـزیزم!~از نـوعــSlime,Asmr,kpop,Ƒunـــ و..∞فـقط کافیه منـو دنبـال کنی تا در اسـرع وقـت فالـوشی و بتـونی ویدو هآم رو کپی کنی♥این چنل همیشه در حـال اپلـود ویدیو عه^-*ایـن کانال کلی طرفـدار داره❤ممنـونم←لـایک+کآمنـت+بآزنشـر..فرامـوش نشه♡آپـارات مآ←Aparat.com/khaton.k

 • چآلـش آسمر با توایس!❤..

  167 بازدید

  در این ڪانال کلی برنامه خـاص×ویدیو داریم❤این جا دنیاے ویدیو عه★اعتمـاد کن و به ما ملحـق شو^^پس دنبـال ڪن تا صددرصد فالـو شی عـزیزم!~از نـوعــSlime,Asmr,kpop,Ƒunـــ و..∞فـقط کافیه منـو دنبـال کنی تا در اسـرع وقـت فالـوشی و بتـونی ویدو هآم رو کپی کنی♥این چنل همیشه در حـال اپلـود ویدیو عه^-*ایـن کانال کلی طرفـدار داره❤ممنـونم←لـایک+کآمنـت+بآزنشـر..فرامـوش نشه♡آپـارات مآ←Aparat.com/khaton.k

 • خـوردن مرغ سوخآری و سـس خیلی تنـد!:)Flw=Flw

  72 بازدید

  در این ڪانال کلی برنامه خـاص×ویدیو داریم❤این جا دنیاے ویدیو عه★اعتمـاد کن و به ما ملحـق شو^^پس دنبـال ڪن تا صددرصد فالـو شی عـزیزم!~از نـوعــSlime,Asmr,kpop,Ƒunـــ و..∞فـقط کافیه منـو دنبـال کنی تا در اسـرع وقـت فالـوشی و بتـونی ویدو هآم رو کپی کنی♥این چنل همیشه در حـال اپلـود ویدیو عه^-*ایـن کانال کلی طرفـدار داره❤ممنـونم←لـایک+کآمنـت+بآزنشـر..فرامـوش نشه♡آپـارات مآ←Aparat.com/khaton.k

 • خـوردن چسـب مآتیکی و چسـب مآیع!♥

  204 بازدید

  در این ڪانال کلی برنامه خـاص×ویدیو داریم❤این جا دنیاے ویدیو عه★اعتمـاد کن و به ما ملحـق شو^^پس دنبـال ڪن تا صددرصد فالـو شی عـزیزم!~از نـوعــSlime,Asmr,kpop,Ƒunـــ و..∞فـقط کافیه منـو دنبـال کنی تا در اسـرع وقـت فالـوشی و بتـونی ویدو هآم رو کپی کنی♥این چنل همیشه در حـال اپلـود ویدیو عه^-*ایـن کانال کلی طرفـدار داره❤ممنـونم←لـایک+کآمنـت+بآزنشـر..فرامـوش نشه♡آپـارات مآ←Aparat.com/khaton.k

 • کنسـرت بی تی اس •This love × SHINHWA•❤

  108 بازدید

  در این ڪانال کلی برنامه خـاص×ویدیو داریم❤این جا دنیاے ویدیو عه★اعتمـاد کن و به ما ملحـق شو^^پس دنبـال ڪن تا صددرصد فالـو شی عـزیزم!~از نـوعــSlime,Asmr,kpop,Ƒunـــ و..∞فـقط کافیه منـو دنبـال کنی تا در اسـرع وقـت فالـوشی و بتـونی ویدو هآم رو کپی کنی♥این چنل همیشه در حـال اپلـود ویدیو عه^-*ایـن کانال کلی طرفـدار داره❤ممنـونم←لـایک+کآمنـت+بآزنشـر..فرامـوش نشه♡آپـارات مآ←Aparat.com/khaton.k

 • موزیکآلی های بی تی اس در ۲۰۱۸±❤

  54 بازدید

  بـا تشکر از همـراهے شما عزیزان!♥در ایـن کانال انـواع ویـدیو ها برای شـما گذاشـته میشه...از همـه چی!★فقـط صبور باشید^^مطـمئـن باشید دنبال کنـید دنبال میشـید♥~چـون این کـانال سرحـرفش میمـونه∞بـا تشکر فررراوان^^درخـواستی آزاد...بـهترینین با شمـاها!~مدیـر کانال:≈Яoოi≈

 • کیم نامجون [[آپوجی خودم رومو]]

  __ VX __
  102 بازدید

  مردم میگن وقتی اومدی نفهمیدم کی اومد اینا ! ولی بعدش اینو اون شد@-@ولی تو ع "هـمون" موقع ک اومدے فهمیدم کی اومد و بعدش بدتر "اینو اون" شد+-+رومو خعلی میدوستمت عاژی❤-❤

 • 0:5

  دارم مـرور میکنم خاطـرات رو بآ تـوع:`)

  57 بازدید

  اوایلـش .. فقـط اسمت برآم یه اسـم "بـود" .. اما کآری کـردی بشه "آرزو" .. :')

 • ❤. . .تـو تنهآ عـلت ادامه دادن منـی. . .❤×ویدیو

  123 بازدید

  لینـولـم. . .اخ چقـدر دلـم برات تنگـیده:|خیلی دوسـت دآرم. . .دوسـت دآرم اینقـدر محـڪم بغلـت دنـده هآت بـشکنه^~^❤. . .لنتـی. . .کیـوت. . .جـذآب. . .❤خیلی مـوخـوآمـت^~^راستی یکی از هشـتگ هآی آپاع[رومیندا]عه:)

 • عشـق یعنی من و تـو بـشیـم "مآ"..❤

  121 بازدید

  ویدیـو..دیشـب سـت ڪردیم^^بـیوم هآمـون ست عه..❤آنجـل منی تـوع..❤دوسـت دآرم*-*

 • تـقدیم به کل خواهـریآم×ویدیـو❤

  432 بازدید

  متـن دآخـل ویدیـوقشنگه!تـقدیم به شماهآ..عشقآی معـن*-*❤برآی همتـون عه..حتـی اونایی که دیلیتـم کردن:]❤بپـرسین^^رومی ام ج میـده☁

 • [بی تی اس]بنگتن بمب جدید منتشر شد!مرغ پآرتی*-*

  847 بازدید

  همـین ²¹ دقیقه پـیش❤لایک+کآمنـت فرآمـوش نشه!

 • ...❤خیلی حـس خوبیه((ویدیـو))❤...

  250 بازدید

  شما دو تا عشقآی مـنیـن❤«زندگـیم بدون شماها بی معنی تـرین حالـت ممکن رو داره»~❤

 • توایلآیت اسپارکـل[ME]❤

  21 بازدید

  اولیـن توایلآیـت ام^^❤شریک هآ=گلصآ × هآنیہ❤

 • لیریک آهنگ هوآسا"TWIT". . .مـن❤

  134 بازدید

  اولیـن هواسآ ام در خانـواده نیـو کویین❤

 • کیم نآمجـون از ۲ تا ۲۳ سالگی❤BTS

  263 بازدید

  صاحـب اصلی کیم نامـجون ام^^❤

 • دوربـین جیسو★Stay{مـن}❤

  118 بازدید

  صاحـب اصلی جیـسو ام^^❤

 • ۵۰ فکـت از دآهیون{ME}❤

  11 بازدید

  صاحـب اصلی داهـیون ام^^❤

 • سی آی کیوپد تمیـز![ME]❤

  24 بازدید

  اولیـن سی آی کیوپد ام^^❤