81 دنبال‌ کننده
40.1 هزار بازدید ویدیو
3.4 هزار بازدید 6 سال پیش

روستای کوچکی که قدر خانه های خود، شهید داده ست روستای کوچکی که با امید و صلح و اقتدار روی پای خویش ایستاده است اجتماع راستین علم و عشق در دل هزار ها جوان بی که ذره ای از هراس دشمن حریص پای پس کشند یا

دیگر ویدیوها

3.4 هزار بازدید 6 سال پیش
12.6 هزار بازدید 6 سال پیش
2.7 هزار بازدید 6 سال پیش
5.7 هزار بازدید 6 سال پیش
1.1 هزار بازدید 6 سال پیش
1.1 هزار بازدید 6 سال پیش
988 بازدید 6 سال پیش
959 بازدید 6 سال پیش
1.2 هزار بازدید 6 سال پیش
6.2 هزار بازدید 6 سال پیش
2.6 هزار بازدید 6 سال پیش
3.5 هزار بازدید 6 سال پیش
1.5 هزار بازدید 6 سال پیش
9 هزار بازدید 6 سال پیش
1.3 هزار بازدید 6 سال پیش
21.8 هزار بازدید 6 سال پیش
932 بازدید 6 سال پیش
1.9 هزار بازدید 6 سال پیش
2 هزار بازدید 6 سال پیش
3.2 هزار بازدید 6 سال پیش
1.2 هزار بازدید 6 سال پیش
2.4 هزار بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر