52 بازدید 1 ماه پیش

در این ویدئو که به همت و حمایت آموزش بانک ملت تهیه شده، دکتر خوشروزاده مقدمه ای درباره ضرورت مراقبت از رفتار مجازی فرزندان در دوران کرونا ارائه می دهد