63 دنبال‌ کننده
62.8 هزار بازدید ویدیو

کلمات و اصطلاحات انگلیسی دندانپزشکی

289 نمایش ۱ ماه پیش

مجموعه جعبه های لغت پریا دندان و دندانپزشکی در زبان انگلیسی dentistry vocabulary

دیگر ویدیوها

Leçon 123 (donnez-le-moi)

31 نمایش ۱ سال پیش

Leçon 128 آموزش فرانسوی

63 نمایش ۱ سال پیش

Leçon 139 یادگیری فرانسوی

52 نمایش ۱ سال پیش

Leçon 142 مکالمه فرانسوی

58 نمایش ۱ سال پیش

Leçon 146 (savoir, connaître)

27 نمایش ۱ سال پیش

Leçon 149 آموزش فرانسه

49 نمایش ۱ سال پیش

Leçon 151 (La Négation)

31 نمایش ۱ سال پیش

Leçon 153 (les indéfinis)

23 نمایش ۱ سال پیش

Leçon 155 (گذشته)

14 نمایش ۱ سال پیش

Leçon 114 مکالمه فرانسوی

133 نمایش ۱ سال پیش

Leçon 117 فرانسوی با اشکان

136 نمایش ۱ سال پیش
نمایش بیشتر