51 دنبال‌ کننده
221.4 هزار بازدید ویدیو

حل کاردر کلاس صفحه 34ریاضی پنجم ابتدایی

85 بازدید 1 هفته پیش

این ویدیو شامل نکات آمزشی مربوط به حل سوالات صفحه 34 ریاضی پنجم ابتدایی میاشد

دیگر ویدیوها

پاسخ کار در کلاس صفحه 33

67 بازدید 1 هفته پیش

آموزش ریاضی پنجم صفحه 26

16 بازدید 2 هفته پیش

آموزش ریاضی پنجم صفحه 25

15 بازدید 2 هفته پیش

آموزش ریاضی پنجم صفحه 24

4 بازدید 2 هفته پیش

تدریس صفحه 23 ریاضی پنجم

7 بازدید 2 هفته پیش

تدریس صفحه 23 ریاضی پنجم

9 بازدید 2 هفته پیش

تدریس صفحه 13 ریاضی پنجم

13 بازدید 2 هفته پیش

تدریس صفحه 5 ریاضی پنجم

9 بازدید 2 هفته پیش

تدریس صفحه 17 ریاضی پنجم

10 بازدید 2 هفته پیش

تدریس ریاضی پنجم صفحه 16

14 بازدید 2 هفته پیش

کسر های مساوی

31 بازدید 2 هفته پیش

مقایسه کسر ها

33 بازدید 2 هفته پیش

مقایسه دو عدد مخلوط

43 بازدید 2 هفته پیش

ساده کردن کسر

539 بازدید 2 هفته پیش

تدریس ریاضی پنجم صفحه ۱۴

11 بازدید 2 هفته پیش

زنگ هنر

0 بازدید 3 هفته پیش

ریاضی پنجم صفحه ۹

4 بازدید 3 هفته پیش

مرور فصل یک ریاضی پنجم

79 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر