اطلاعات کانال

این کانال به درخواست آموزشگاه زبان کیش شعبه خواهران نازی آباد ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 10 آذر 1396 تعداد ویدیوها: 7 تعداد بازدید کل: 817