2 دنبال‌ کننده
2 هزار بازدید ویدیو
9 بازدید 2 هفته پیش

شیری است که عبور سیال در آن در یک جهت بوده و از جریان برگشتی سیال ممانعت به عمل می آورد. این شیر، تنها توسط فشار سیال، عمل کرده و دارای هیچگونه وسیله کنترل کننده ای در خارج از بدنه نمی باشد. کنترل جریان سیال توسط دریچه ای که به واسطه وجود فشار سیال به بدنه دریچه از محل آب بندی شیر، دور یا به آن نزدیک می شود؛ انجام می گیرد. شیرهای یکطرفه فنری بیشتر در شبکه های آب رسانی شهری، تاسیسات حرارتی ساختمان، هوای فشرده، پمپ ها، مصارف صنعتی و شبکه هایی که حرکت سیال از یک طرف و از خلاف جهت غیر مجاز باشد، مورد استفاده قر