در حال بارگذاری
 • 283
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 330.2هزار
  بازدید

دانش

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 283
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 330.2هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها

 • آموزش XMEGA - بخش هشتاد و دوم

  738 بازدید

  بخش هشتاد و دوم آموزش میکروکنترلر XMEGA (ادامه توضیح مقایسه کننده آنالوگ) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش هشتاد و یکم

  355 بازدید

  بخش هشتاد و یکم آموزش میکروکنترلر XMEGA (توضیح مقایسه کننده آنالوگ) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • کنترلر 90 مرحله ای مولد پالس استپر موتور و سرو موتور

  1,163 بازدید

  در این کلیپ نمونه ای از عملکرد کنترلر 90 مرحله ای در فرمان به درایور استپر موتور نمایش داده شده و به عنوان مثالی از توانایی این کنترلر، یک حرکت 12 مرحله ای پیاده سازی شده است. دستور کار کنترلر در سایت KnowledgePlus.ir قابل دسترس است.

 • آموزش XMEGA - بخش هشتادم

  511 بازدید

  بخش هشتادم آموزش میکروکنترلر XMEGA (ادامه توضیح QDEC) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش هفتاد و نهم

  580 بازدید

  بخش هفتاد و نهم آموزش میکروکنترلر XMEGA (ادامه توضیح QDEC) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش هفتاد و هشتم

  896 بازدید

  بخش هفتاد و هشتم آموزش میکروکنترلر XMEGA (توضیح QDEC) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش هفتاد و هفتم

  1,995 بازدید

  بخش هفتاد و هقتم آموزش میکروکنترلر XMEGA (توضیح نمونه کد سوم راه اندازی DMA) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش هفتاد و ششم

  905 بازدید

  بخش هفتاد و ششم آموزش میکروکنترلر XMEGA (توضیح نمونه کد دوم راه اندازی DMA) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش هفتاد و پنجم

  1,549 بازدید

  بخش هفتاد و پنجم آموزش میکروکنترلر XMEGA (توضیح نمونه کد اول راه اندازی DMA) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش هفتاد و چهارم

  679 بازدید

  بخش هفتاد و چهارم آموزش میکروکنترلر XMEGA (ادامه توضیح DMA) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش هفتاد و سوم

  665 بازدید

  بخش هفتاد و سوم آموزش میکروکنترلر XMEGA (ادامه توضیح DMA) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش هفتاد و دوم

  716 بازدید

  بخش هفتاد و دوم آموزش میکروکنترلر XMEGA (ادامه توضیح DMA) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش هفتاد و یکم

  736 بازدید

  بخش هفتاد و یکم آموزش میکروکنترلر XMEGA (ادامه توضیح DMA) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش هفتادم

  781 بازدید

  بخش هفتادم آموزش میکروکنترلر XMEGA (ادامه توضیح DMA) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش شصت و نهم

  760 بازدید

  بخش شصت و نهم آموزش میکروکنترلر XMEGA (ادامه توضیح DMA) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش شصت و هشتم

  791 بازدید

  بخش شصت و هشتم آموزش میکروکنترلر XMEGA (ادامه توضیح DMA) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش شصت و هفتم

  1,173 بازدید

  بخش شصت و هفتم آموزش میکروکنترلر XMEGA (توضیح DMA) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش شصت و ششم

  786 بازدید

  بخش شصت و ششم آموزش میکروکنترلر XMEGA (ادامه توضیح نمونه کد مثال چهارم راه اندازی ADC - اندازه گیری دما با سنسور دمای داخلی) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش شصت و پنجم

  786 بازدید

  بخش شصت و پنجم آموزش میکروکنترلر XMEGA (توضیح نمونه کد مثال چهارم راه اندازی ADC - اندازه گیری دما با سنسور دمای داخلی) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش شصت و چهارم

  795 بازدید

  بخش شصت و چهارم آموزش میکروکنترلر XMEGA (توضیح نمونه کد مثال سوم راه اندازی ADC - اندازه گیری 4 ورودی با یک کانال به روش scan و نمایش روی LCD) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش شصت و سوم

  808 بازدید

  بخش شصت و سوم آموزش میکروکنترلر XMEGA (توضیح نمونه کد مثال دوم راه اندازی ADC - نمایش مقادیر اندازه گیری شده 4 کانال به روش sweep روی LCD) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش شصت و دوم

  860 بازدید

  بخش شصت و دوم آموزش میکروکنترلر XMEGA (تکمیل توضیح نمونه کد مثال اول راه اندازی ADC - نمایش مقدار متوسط اندازه گیری شده توسط ADC روی seven segment) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش شصت و یکم

  900 بازدید

  بخش شصت و یکم آموزش میکروکنترلر XMEGA (ادامه توضیح نمونه کد مثال اول راه اندازی ADC - نمایش مقدار متوسط اندازه گیری شده توسط ADC روی seven segment) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش شصتم

  892 بازدید

  بخش شصتم آموزش میکروکنترلر XMEGA (توضیح نمونه کد مثال اول راه اندازی ADC - نمایش مقدار متوسط اندازه گیری شده توسط ADC روی seven segment) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش پنجاه و نهم

  856 بازدید

  بخش پنجاه و نهم آموزش میکروکنترلر XMEGA (ادامه توضیح ADC) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش پنجاه و هشتم

  919 بازدید

  بخش پنجاه و هشتم آموزش میکروکنترلر XMEGA (ادامه توضیح ADC) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش پنجاه و هفتم

  941 بازدید

  بخش پنجاه و هفتم آموزش میکروکنترلر XMEGA (ادامه توضیح ADC) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش پنجاه و ششم

  925 بازدید

  بخش پنجاه و ششم آموزش میکروکنترلر XMEGA (ادامه توضیح ADC) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش پنجاه و پنجم

  902 بازدید

  بخش پنجاه و پنجم آموزش میکروکنترلر XMEGA (ادامه توضیح ADC) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش پنجاه و چهارم

  935 بازدید

  بخش پنجاه و چهارم آموزش میکروکنترلر XMEGA (ادامه توضیح ADC) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش پنجاه و سوم

  934 بازدید

  بخش پنجاه و سوم آموزش میکروکنترلر XMEGA (ادامه توضیح ADC) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir

 • آموزش XMEGA - بخش پنجاه و دوم

  949 بازدید

  بخش پنجاه و دوم آموزش میکروکنترلر XMEGA (ادامه توضیح ADC) که توسط مهندس اوژن کی نژاد ارائه گردیده است. KnowledgePlus.ir