34 بازدید 1 ماه پیش

ایراندخت صنم علی نیا از مشهد برگزیده طلایی و داور و کارشناس جشنواره بامداد تهران به خاطر تلاش خستگی ناپذیر برای توسعه و آموزه های شاهنامه فردوسی در سن کودکی به کودکان سراسر ایران عنوان چهره ماندگار کودک و شاهنامه انتخاب شد چهارمین جشنواره مجازی کودک و شاهنامه بامداد تهران

دیگر ویدیوها

نمایش بیشتر