در حال بارگذاری
 • 959
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 351.6هزار
  بازدید

کلبه کرامت

کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی

 • 959
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 351.6هزار
  بازدید
این کانال از سوی "کلبه کرامت" تایید شده است.

همه ویدیو ها

 • جلسه540- دیرین گونه ها (4)

  375 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / درآمدی بر دکترین سینما (38) / دیرین گونه ها (4) | تاریخ: 1393/08/22 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه635- انسان در مدرنیته (۴) - ذهن این حیوان شگفت انگیز

  68 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / دکترین غرب / انسان در غرب (4) / انسان در مدرنیته (۴) - ذهن این حیوان شگفت انگیز | تاریخ: 1395/02/30 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه642- جنگ جهانی ارزی سوم (1) - رؤیای چینی (1)

  1,401 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / شورش علیه طمع / جنگ ارزی (15) / جنگ جهانی ارزی سوم (1) - رؤیای چینی (1) | تاریخ: 1395/04/03 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه653- جنگ جهانی ارزی سوم (2) - رؤیای چینی (2)

  2,741 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / شورش علیه طمع / جنگ ارزی (16) / جنگ جهانی ارزی سوم (2) - رؤیای چینی (2) | تاریخ: 1395/06/04 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه618- داروینیسم مالی (2) (از انقلاب تا تطور)

  219 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / شورش علیه طمع / انقلاب های اکونومی (14) / داروینیسم مالی (2) (از انقلاب تا تطور) | تاریخ: 1394/11/01 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه616- داروینیسم مالی (1) (از انقلاب تا تطور)

  248 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / شورش علیه طمع / انقلاب های اکونومی (13) / داروینیسم مالی (1) (از انقلاب تا تطور) | تاریخ: 1394/10/24 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه617- هدایت فتنه (2)

  287 بازدید

  روی کرد های طرح ریزی استراتژیک / روی کرد وخامت مدار (7) / هدایت فتنه (2) | تاریخ: 1394/10/24 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه ب.537- تنهایی محصول تفرد، تعالی محصول رنج

  145 بازدید

  دکترین اسلام (48)-ب / حکمت بدن (2) / تنهایی محصول تفرد، تعالی محصول رنج | تاریخ: 1393/06/13 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه الف.537- اصول و قواعد تفکیک قوا

  100 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / دکترین اسلام (48) / حکمت بدن (1) - اصول و قواعد تفکیک قوا | تاریخ: 1393/06/13 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه502- دکترین کرشمه ی استر (2)

  149 بازدید

  تاریخ طرح ریزی استراتژیک / تاریخ طرح ریزی استراتژیک یهود (6) / دکترین کرشمه ی استر (2) | تاریخ: 1393/01/28 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه615- هدایت فتنه (1) - سراج منیر

  231 بازدید

  روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک / روی‌کرد وخامت‌مدار (6) / هدایت فتنه (1) - سراج منیر | تاریخ: 1393/10/17 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه561- دکترین حالت ملی

  60 بازدید

  طرح‌ریزی استراتژیک / دامنه دکترینولوژی انقلاب اسلامی (10) / دکترین حالت ملی | تاریخ: 1393/11/16 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه587- از روسیه با نفرت

  2,842 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / شورش علیه طمع / جنگ ارزی (7) / از روسیه با نفرت | تاریخ: 1394/05/15 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه597- تراز منفی صادرات و واردات انقلاب

  236 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / شورش علیه طمع / انقلاب های اکونومی (6) / تراز منفی صادرات و واردات انقلاب | تاریخ: 1394/07/09 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه557- دکترین حالت ملی

  104 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / طرح ریزی (61) / دکترین حالت ملی | تاریخ: 1393/11/02 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه539- جامعه ی تراز (3)

  120 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / ترندگذاری انقلاب اسلامی (24) / جامعه ی تراز (3) | تاریخ: 1393/06/20 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه526- شاخه ی زیتون

  489 بازدید

  تاریخ طرح ریزی استراتژیک / تاریخ طرح ریزی استراتژیک یهود (7) / شاخه ی زیتون | تاریخ: 1393/05/02 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه533- دکترین منفعت و فلاح

  91 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / دامنه دکترینولوژی انقلاب اسلامی (8) | دکترین منفعت و فلاح | تاریخ: 1393/05/30 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه501- دکترین کرشمه ی استر (1)

  218 بازدید

  تاریخ طرح ریزی استراتژیک / تاریخ طرح ریزی استر / دکترین کرشمه ی استر (1) | تاریخ: 1393/01/28 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه520- طرح های انفسی و اجتماعی

  68 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / طرح ریزی (54) / طرح های انفسی و اجتماعی | تاریخ: 1393/04/12 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه519- بقاء با کنترل پول

  267 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / شورش علیه طمع (28) / بقاء با کنترل پول | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | جلسه: 519 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 1393/04/05 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه505- خودزنی تروریستی

  3,719 بازدید

  آمریکا (1) / خودزنی تروریستی / تاریخ طرح ریزی استراتژیک / جنگ جهانی چهارم (8) | تاریخ: 1393/02/11 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه651- اِستاکسنِتیزاسیون در عملیات نیتروزئوس

  728 بازدید

  تاریخ طرح ریزی استراتژیک / جنگ جهانی چهارم (16) / ایران (6) / اِستاکسنِتیزاسیون در عملیات نیتروزئوس | تاریخ: 1395/05/28 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه534- سواد تراز

  245 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / ترندگذاری انقلاب اسلامی (22) / سواد تراز | تاریخ برگزاری: 1393/05/30 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه480- خنیای مخاطب (2)

  184 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / درآمدی بر دکترین سینما (36) / خنیای مخاطب (2) | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | جلسه: 480 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 1392/10/05 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه530- دکترین سعادت - دکترین امنیت

  2,227 بازدید

  سرفصل: طرح ریزی استراتژیک / دامنه دکترینولوژی انقلاب اسلامی (6) | تاریخ: 1393/05/16 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه527- ابر دکترین انقلاب اسلامی

  375 بازدید

  سرفصل: طرح ریزی استراتژیک / دامنه دکترینولوژی انقلاب اسلامی (3) | تاریخ برگزاری: 1393/05/09 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه528- دکترین کبیر انقلاب اسلامی

  1,392 بازدید

  " دامنه ی دکترینولوژی انقلاب اسلامی (4) / دکترین کبیر انقلاب اسلامی " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: اسلام | حوزه: طرح ریزی | جلسه: 528 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 9 مرداد 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه509- افسانه ی ترموپیل (2)

  719 بازدید

  " تاریخ طرح ریزی استراتژیک غرب (10) / افسانه ی ترموپیل (2) " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: تاریخ | جلسه: 509 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 25 اردیبهشت 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه478- خنیای مخاطب (1)

  630 بازدید

  " درآمدی بر دکترین سینما (33) / خنیای مخاطب (1) " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: اسلام | حوزه: دکترین | جلسه: 478 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 28 آذر 1392 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه595- در آرواره های کوسه های آب آلوده

  3,440 بازدید

  " شورش علیه طمع (53) / انقلاب های اکونومی (6) / در آرواره های کوسه های آب آلوده " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: دکترین | جلسه: 595 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 8 مهر 1394 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری