در حال بارگذاری
 • 797
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 273.3هزار
  بازدید

کلبه کرامت

کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی

 • 797
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 273.3هزار
  بازدید
Loading...
این کانال از سوی "کلبه کرامت" تایید شده است.

همه ویدیو ها

 • جلسه505- خودزنی تروریستی

  68 بازدید

  آمریکا (1) / خودزنی تروریستی / تاریخ طرح ریزی استراتژیک / جنگ جهانی چهارم (8) | تاریخ: 1393/02/11 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه651- اِستاکسنِتیزاسیون در عملیات نیتروزئوس

  177 بازدید

  تاریخ طرح ریزی استراتژیک / جنگ جهانی چهارم (16) / ایران (6) / اِستاکسنِتیزاسیون در عملیات نیتروزئوس | تاریخ: 1395/05/28 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه534- سواد تراز

  63 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / ترندگذاری انقلاب اسلامی (22) / سواد تراز | تاریخ برگزاری: 1393/05/30 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه480- خنیای مخاطب (2)

  24 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / درآمدی بر دکترین سینما (36) / خنیای مخاطب (2) | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | جلسه: 480 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 1392/10/05 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه530- دکترین سعادت - دکترین امنیت

  2,080 بازدید

  سرفصل: طرح ریزی استراتژیک / دامنه دکترینولوژی انقلاب اسلامی (6) | تاریخ: 1393/05/16 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه527- ابر دکترین انقلاب اسلامی

  188 بازدید

  سرفصل: طرح ریزی استراتژیک / دامنه دکترینولوژی انقلاب اسلامی (3) | تاریخ برگزاری: 1393/05/09 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه519- بقاء با کنترل پول

  4,033 بازدید

  "شورش علیه طمع (36) / بقاء با کنترل پول" | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: طرح ریزی | جلسه: 519 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 5 تیر 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه528- دکترین کبیر انقلاب اسلامی

  1,275 بازدید

  " دامنه ی دکترینولوژی انقلاب اسلامی (4) / دکترین کبیر انقلاب اسلامی " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: اسلام | حوزه: طرح ریزی | جلسه: 528 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 9 مرداد 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه509- افسانه ی ترموپیل (2)

  410 بازدید

  " تاریخ طرح ریزی استراتژیک غرب (10) / افسانه ی ترموپیل (2) " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: تاریخ | جلسه: 509 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 25 اردیبهشت 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه478- خنیای مخاطب (1)

  373 بازدید

  " درآمدی بر دکترین سینما (33) / خنیای مخاطب (1) " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: اسلام | حوزه: دکترین | جلسه: 478 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 28 آذر 1392 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه595- در آرواره های کوسه های آب آلوده

  1,019 بازدید

  " شورش علیه طمع (53) / انقلاب های اکونومی (6) / در آرواره های کوسه های آب آلوده " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: دکترین | جلسه: 595 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 8 مهر 1394 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه524- بزرگ ترین کلاه برداری تاریخ

  539 بازدید

  " شورش علیه طمع (41) / بزرگ ترین کلاه برداری تاریخ " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: طرح ریزی | جلسه: 524 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 26 تیر 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری | فیلم تدریس شده: رازهای پنهان پول

 • جلسه523- مرگ استاندارد دلار

  2,505 بازدید

  " شورش علیه طمع (40) / مرگ استاندارد دلار " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب حوزه: طرح ریزی | جلسه: 523 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 26 تیر 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری | فیلم تدریس شده: رازهای پنهان پول

 • جلسه522- امپراطوری ربا

  2,609 بازدید

  " شورش علیه طمع (39) / امپراطوری ربا " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: طرح ریزی | جلسه: 522 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 19 تیر 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری | فیلم تدریس شده: رازهای پنهان پول

 • جلسه521- جدال پول و کارنسی

  843 بازدید

  " شورش علیه طمع (38) / جدال پول و کارنسی " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: طرح ریزی | جلسه: 521 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 19 تیر 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری | فیلم تدریس شده: رازهای پنهان پول

 • جلسه653- اسلام ستیزی به روش آمریکایی (1)

  1,163 بازدید

  " جنگ جهانی چهارم (15) / اسلام ستیزی به روش آمریکایی (1) " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | جلسه: 653 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 25 شهریور 1395 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری | فیلم تدریس شده: سریال Homeland

 • جلسه634- دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا

  1,436 بازدید

  " ترندگذاری غرب (22) / بازی جنگ (1) / دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: دکترین | جلسه: 634 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 6 خرداد 1395 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه644- انقلاب بهاء

  844 بازدید

  " شورش علیه طمع (75) / انقلاب های بیع (1) / انقلاب بهاء " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | جلسه: 644 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 31 تیر 1395 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه590- من اقتصادم! اقتصاد حباب

  435 بازدید

  " شورش علیه طمع (50) / انقلاب های اکونومی (3) / من اقتصادم! اقتصاد حباب " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: دکترین | جلسه: 590 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 5 شهریور 1394 | مکان: اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه554- چرتکه

  516 بازدید

  " شورش علیه طمع (42) / چرتکه " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب - اسلام | حوزه: دکترین | جلسه: 554 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 25 دی 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه511- مایه شناسی فهم

  292 بازدید

  " دکترین اسلام (46) / دیرین شناسی فهم (7) / مایه شناسی فهم " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: اسلام | حوزه: دکترین | جلسه: 511 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 1 خرداد 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه510- افسانه ی سالامیس

  579 بازدید

  " تاریخ طرح ریزی استراتژیک غرب (11) / افسانه ی سالامیس " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: تاریخ | جلسه: 510 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 25 اردیبهشت 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه645- نفوذ از حاشیه به متن

  662 بازدید

  " تاریخ طرح ریزی استراتژیک غرب (14) / غرب مدرن (2) / نفوذ از حاشیه به متن " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | جلسه: 645 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 7 مرداد 1395 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه578- مولوی

  9,105 بازدید

  " دکترین اسلام (61) / دیرین شناسی فهم (15) / منطق جنگ (2) / مولوی " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب - اسلام | حوزه: دکترین | جلسه: 578 | مدرس: استاد حسن عباسی تاریخ: 24 اردیبهشت 1394 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری | http://www.kolbeh-keramat.ir/index.php/session-list/100020-jalase-578

 • جلسه521- رؤیای آمریکایی و سه خانواده ی خبیث

  1,476 بازدید

  " شورش علیه طمع (37) / رؤیای آمریکایی و سه خانواده ی خبیث " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: طرح ریزی | جلسه: 521 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 12 تیر 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری | http://www.kolbeh-keramat.ir/index.php/session-list/520-jalase-520

 • جلسه508- افسانه ی ترموپیل (1)

  1,670 بازدید

  " تاریخ طرح ریزی استراتژیک غرب (9) / افسانه ی ترموپیل (1) " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: تاریخ | جلسه: 508 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 18 اردیبهشت 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری | http://www.kolbeh-keramat.ir/index.php/session-list/508-jalase-508

 • جلسه507- افسانه ی ماراتن

  563 بازدید

  " تاریخ طرح ریزی استراتژیک غرب (8)/ افسانه ی ماراتن " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: تاریخ | جلسه: 507 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 18 اردیبهشت 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری | http://www.kolbeh-keramat.ir/index.php/session-list/507-jalase-507

 • جلسه583- جنگ جهانی بشر با خدا (3)

  5,750 بازدید

  شورش علیه طمع (45) / جنگ ارزی (3) / جنگ جهانی بشر با خدا (3) | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: دکترین | جلسه: 583 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 1 مرداد 1394 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری | http://www.kolbeh-keramat.ir/index.php/session-list-home/100112-jalase-583

 • جلسه582- جنگ جهانی بشر با خدا (2)

  1,533 بازدید

  شورش علیه طمع (44) / جنگ ارزی (2) / جنگ جهانی بشر با خدا (2) | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: دکترین | جلسه: 582 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 7 خرداد 1394 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری | http://www.kolbeh-keramat.ir/index.php/session-list-home/100027-jalase-582

 • جلسه647- زیرو دِیز و عملیات نیتروزئوس

  2,658 بازدید

  «جنگ جهانی چهارم (13) / ایران (3) / زیرو دِیز و عملیات نیتروزئوس» | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | جلسه: 647 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ:21 مرداد 1395 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری | فیلم تدریس شده: Zero Days | http://www.kolbeh-keramat.ir/index.php/session-list/100333-jalase-646

 • جلسه459- تفرقه بیانداز و حکومت کن.

  5,317 بازدید

  «دکترین دموکراسی آمریکایی (7) / تفرقه بیانداز و حکومت کن. » | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: دکترین | جلسه: 459 | مدت زمان جلسه: 03:26:44 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 28 شهریور 1392 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری | http://www.kolbeh-keramat.ir/index.php/session-list-home/459-jalase-459

 • جلسه413- دیرین گونه ها (2)

  2,302 بازدید

  «تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (11) » / دکترین یونس(ع) / درآمدی بر دکترین سینما (22) / مایه شناسی (2) / دیرین گونه ها (2) | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: اسلام | حوزه: دکترین | جلسه: 413 | مدت زمان جلسه: 01:49:59 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ:3 اسفند 1391 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری | http://www.kolbeh-keramat.ir/index.php/session-list-