در حال بارگذاری
 • 873
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 312هزار
  بازدید

کلبه کرامت

کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی

 • 873
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 312هزار
  بازدید
Loading...
این کانال از سوی "کلبه کرامت" تایید شده است.

همه ویدیو ها

 • جلسه587- از روسیه با نفرت

  1,015 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / شورش علیه طمع / جنگ ارزی (7) / از روسیه با نفرت | تاریخ: 1394/05/15 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه597- تراز منفی صادرات و واردات انقلاب

  90 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / شورش علیه طمع / انقلاب های اکونومی (6) / تراز منفی صادرات و واردات انقلاب | تاریخ: 1394/07/09 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه557- دکترین حالت ملی

  50 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / طرح ریزی (61) / دکترین حالت ملی | تاریخ: 1393/11/02 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه539- جامعه ی تراز (3)

  93 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / ترندگذاری انقلاب اسلامی (24) / جامعه ی تراز (3) | تاریخ: 1393/06/20 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه526- شاخه ی زیتون

  128 بازدید

  تاریخ طرح ریزی استراتژیک / تاریخ طرح ریزی استراتژیک یهود (7) / شاخه ی زیتون | تاریخ: 1393/05/02 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه533- دکترین منفعت و فلاح

  36 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / دامنه دکترینولوژی انقلاب اسلامی (8) | دکترین منفعت و فلاح | تاریخ: 1393/05/30 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه501- دکترین کرشمه ی استر (1)

  50 بازدید

  تاریخ طرح ریزی استراتژیک / تاریخ طرح ریزی استر / دکترین کرشمه ی استر (1) | تاریخ: 1393/01/28 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه520- طرح های انفسی و اجتماعی

  31 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / طرح ریزی (54) / طرح های انفسی و اجتماعی | تاریخ: 1393/04/12 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه519- بقاء با کنترل پول

  38 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / شورش علیه طمع (28) / بقاء با کنترل پول | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | جلسه: 519 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 1393/04/05 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه505- خودزنی تروریستی

  3,203 بازدید

  آمریکا (1) / خودزنی تروریستی / تاریخ طرح ریزی استراتژیک / جنگ جهانی چهارم (8) | تاریخ: 1393/02/11 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه651- اِستاکسنِتیزاسیون در عملیات نیتروزئوس

  637 بازدید

  تاریخ طرح ریزی استراتژیک / جنگ جهانی چهارم (16) / ایران (6) / اِستاکسنِتیزاسیون در عملیات نیتروزئوس | تاریخ: 1395/05/28 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه534- سواد تراز

  179 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / ترندگذاری انقلاب اسلامی (22) / سواد تراز | تاریخ برگزاری: 1393/05/30 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه480- خنیای مخاطب (2)

  123 بازدید

  طرح ریزی استراتژیک / درآمدی بر دکترین سینما (36) / خنیای مخاطب (2) | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | جلسه: 480 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 1392/10/05 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه530- دکترین سعادت - دکترین امنیت

  2,189 بازدید

  سرفصل: طرح ریزی استراتژیک / دامنه دکترینولوژی انقلاب اسلامی (6) | تاریخ: 1393/05/16 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه527- ابر دکترین انقلاب اسلامی

  297 بازدید

  سرفصل: طرح ریزی استراتژیک / دامنه دکترینولوژی انقلاب اسلامی (3) | تاریخ برگزاری: 1393/05/09 | استاد حسن عباسی | اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه528- دکترین کبیر انقلاب اسلامی

  1,354 بازدید

  " دامنه ی دکترینولوژی انقلاب اسلامی (4) / دکترین کبیر انقلاب اسلامی " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: اسلام | حوزه: طرح ریزی | جلسه: 528 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 9 مرداد 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه509- افسانه ی ترموپیل (2)

  560 بازدید

  " تاریخ طرح ریزی استراتژیک غرب (10) / افسانه ی ترموپیل (2) " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: تاریخ | جلسه: 509 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 25 اردیبهشت 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه478- خنیای مخاطب (1)

  565 بازدید

  " درآمدی بر دکترین سینما (33) / خنیای مخاطب (1) " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: اسلام | حوزه: دکترین | جلسه: 478 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 28 آذر 1392 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه595- در آرواره های کوسه های آب آلوده

  1,900 بازدید

  " شورش علیه طمع (53) / انقلاب های اکونومی (6) / در آرواره های کوسه های آب آلوده " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: دکترین | جلسه: 595 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 8 مهر 1394 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه524- بزرگ ترین کلاه برداری تاریخ

  747 بازدید

  " شورش علیه طمع (41) / بزرگ ترین کلاه برداری تاریخ " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: طرح ریزی | جلسه: 524 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 26 تیر 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری | فیلم تدریس شده: رازهای پنهان پول

 • جلسه522- امپراطوری ربا

  2,721 بازدید

  " شورش علیه طمع (39) / امپراطوری ربا " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: طرح ریزی | جلسه: 522 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 19 تیر 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری | فیلم تدریس شده: رازهای پنهان پول

 • جلسه521- جدال پول و کارنسی

  1,049 بازدید

  " شورش علیه طمع (38) / جدال پول و کارنسی " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: طرح ریزی | جلسه: 521 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 19 تیر 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری | فیلم تدریس شده: رازهای پنهان پول

 • جلسه653- اسلام ستیزی به روش آمریکایی (1)

  1,319 بازدید

  " جنگ جهانی چهارم (15) / اسلام ستیزی به روش آمریکایی (1) " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | جلسه: 653 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 25 شهریور 1395 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری | فیلم تدریس شده: سریال Homeland

 • جلسه634- دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا

  1,648 بازدید

  " ترندگذاری غرب (22) / بازی جنگ (1) / دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: دکترین | جلسه: 634 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 6 خرداد 1395 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه644- انقلاب بهاء

  912 بازدید

  " شورش علیه طمع (75) / انقلاب های بیع (1) / انقلاب بهاء " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | جلسه: 644 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 31 تیر 1395 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه590- من اقتصادم! اقتصاد حباب

  511 بازدید

  " شورش علیه طمع (50) / انقلاب های اکونومی (3) / من اقتصادم! اقتصاد حباب " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: دکترین | جلسه: 590 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 5 شهریور 1394 | مکان: اندیشکده یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه554- چرتکه

  591 بازدید

  " شورش علیه طمع (42) / چرتکه " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب - اسلام | حوزه: دکترین | جلسه: 554 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 25 دی 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه511- مایه شناسی فهم

  342 بازدید

  " دکترین اسلام (46) / دیرین شناسی فهم (7) / مایه شناسی فهم " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: اسلام | حوزه: دکترین | جلسه: 511 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 1 خرداد 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه510- افسانه ی سالامیس

  704 بازدید

  " تاریخ طرح ریزی استراتژیک غرب (11) / افسانه ی سالامیس " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب | حوزه: تاریخ | جلسه: 510 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 25 اردیبهشت 1393 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه645- نفوذ از حاشیه به متن

  861 بازدید

  " تاریخ طرح ریزی استراتژیک غرب (14) / غرب مدرن (2) / نفوذ از حاشیه به متن " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | جلسه: 645 | مدرس: استاد حسن عباسی | تاریخ: 7 مرداد 1395 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری

 • جلسه578- مولوی

  9,249 بازدید

  " دکترین اسلام (61) / دیرین شناسی فهم (15) / منطق جنگ (2) / مولوی " | دوره: کرسی نظریه پردازی دانش دکترینولوژی (کلبه کرامت) | دکترین: غرب - اسلام | حوزه: دکترین | جلسه: 578 | مدرس: استاد حسن عباسی تاریخ: 24 اردیبهشت 1394 | مکان: اندیشکده ی یقین، تالار راشل کوری | http://www.kolbeh-keramat.ir/index.php/session-list/100020-jalase-578