در حال بارگذاری
 • 178
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 637.2هزار
  بازدید

آموزشگاه خیاطی کلبه هنر

آموزشگاه خیاطی و طراحی دوخت کلبه هنر با مدیریت خانم مهشید شفیعیان دارنده مجوز رسمی و ارائه مدرک بین المللی با 29 سال سابقه آموزشی تلفن : 77894429

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

آموزشگاه خیاطی و طراحی دوخت کلبه هنر با مدیریت خانم مهشید شفیعیان دارنده مجوز رسمی و ارائه مدرک بین المللی با 29 سال سابقه آموزشی تلفن : 77894429

 • 178
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 637.2هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • برش تيشرت يقه گرد با آستين كيمونو توسط خانم شفیعیان

  167 بازدید

  برش تيشرت يقه گرد با آستين كيمونو توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی در مورد آموزشگاه و دوره های آموزشی

 • ساده ترين روش دوخت زيپ شلوارتوسط خانم شفیعیان

  206 بازدید

  ساده ترين روش دوخت زيپ شلوارتوسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی در مورد آموزشگاه و دوره های آموزشی

 • نمونه كارها و نظرات كاراموزان كلبه هنر

  799 بازدید

  نمونه كارها و نظرات كاراموزان كلبه هنر به مدیریت خانم شفيعيان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی در مورد آموزشگاه و دوره های آموزشی

 • آموزش دوخت سجاف پشت يقه توسط خانم شفيعيان

  2,140 بازدید

  آموزش دوخت سجاف پشت يقه توسط خانم شفيعيان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی در مورد آموزشگاه و دوره های آموزشی

 • آموزش دوخت كمر دامن توسط خانم شفیعیان

  2,135 بازدید

  آموزش دوخت كمر دامن توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی در مورد آموزشگاه و دوره های آموزشی

 • آموزش دوخت زیپ مخفى توسط خانم شفیعیان

  1,168 بازدید

  آموزش دوخت زیپ مخفى توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی در مورد آموزشگاه و دوره های آموزشی

 • آموزش دوخت برش شكسته و دوخت جيب كت و سوزن يقه توسط خانم شفيعيان

  2,655 بازدید

  آموزش دوخت برش شكسته و دوخت جيب كت و سوزن يقه توسط خانم شفيعيان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی در مورد آموزشگاه و دوره های آموزشی

 • آموزش جايگذارى و دوخت جادكمه توسط خانم شفیعیان

  1,471 بازدید

  آموزش جايگذارى و دوخت جادكمه توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی در مورد آموزشگاه و دوره های آموزشی

 • نصب آستين به بالاتنه توسط خانم شفیعیان

  2,006 بازدید

  نصب آستين به بالاتنه توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی در مورد آموزشگاه و دوره های آموزشی

 • آموزش دوخت كت يقه هفت توسط خانم شفیعیان

  4,887 بازدید

  آموزش دوخت كت يقه هفت توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی در مورد آموزشگاه و دوره های آموزشی

 • آموزش الگو سازى برش و دوخت مانتو سنتى پيلى دار برشدار با يقه گرد سجاف نما

  5,528 بازدید

  آموزش الگو سازى برش و دوخت مانتو سنتى پيلى دار برشدار با يقه گرد سجاف نما توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی در مورد آموزشگاه و دوره های آموزشی

 • نمونه دوخت لباس عروس توسط خانم شفیعیان

  1,480 بازدید

  نمونه دوخت لباس عروس توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی در مورد آموزشگاه و دوره های آموزشی

 • آموزش دوخت نوار اریب سجاف و مغزى توسط خانم شفیعیان

  14,672 بازدید

  آموزش دوخت نوار اریب سجاف و مغزى توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی در مورد آموزشگاه و دوره های آموزشی

 • الگوسازى یقه انگلیسى مولر توسط خانم شقیعیان

  3,775 بازدید

  الگوسازى یقه انگلیسى مولر توسط خانم شقیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی در مورد آموزشگاه و دوره های آموزشی

 • آموزش یقه دكلته ابرى با فنر دوزی توسط خانم شفیعیان

  3,305 بازدید

  آموزش یقه دكلته ابرى با فنر دوزی توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی در مورد آموزشگاه و دوره های آموزشی

 • آموزش دوخت یقه هفت توسط خانم شفیعیان

  6,219 بازدید

  آموزش دوخت یقه هفت توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی در مورد آموزشگاه و دوره های آموزشی

 • شناخت پارچه وجدیدترین روش برش تیشرت توسط خانم شفیعیان

  3,944 بازدید

  شناخت پارچه وجدیدترین روش برش تیشرت توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی در مورد آمزشگاه و دوره های آموزشی

 • آموزش زیپ شلوار در كلبه هنر توسط خانم شفیعیان

  2,734 بازدید

  آموزش زیپ شلوار در كلبه هنر توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی در مورد آمزشگاه و دوره های آموزشی

 • توضیحات خانم شفیعیان و محیط آموزشگاه کلبه هنر

  2,834 بازدید

  محیط آموزشگاه و توضیحات خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی در مورد آمزشگاه و دوره های آموزشی

 • آموزش الگوسازى شلوار

  3,299 بازدید

  آموزش الگوسازى شلوار توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی

 • آموزش دوخت دكمه قیطانى توسط خانم شفیعیان

  3,690 بازدید

  آموزش دوخت دكمه قیطانى توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی

 • دوخت نردبانى جهت سایز كردن لباس توسط خانم شفیعیان

  2,195 بازدید

  دوخت نردبانى جهت سایز كردن لباس توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی

 • آموزش دوخت تیشرت گره اى روى كمر توسط خانم شفیعیان

  3,681 بازدید

  آموزش دوخت تیشرت گره اى روى كمر توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی

 • آموزش دوخت دكمه توسط خانم شفیعیان

  2,852 بازدید

  آموزش دوخت دكمه توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی

 • آموزش یك نوع پیچ روى یقه توسط خانم شفیعیان

  2,915 بازدید

  آموزش یك نوع پیچ روى یقه توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت کلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی

 • آخرین دوره یقه دوز سال ١٣٩٦ كلبه هنر

  1,649 بازدید

  آخرین دوره یقه دوز سال ١٣٩٦ كلبه هنر توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت كلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی

 • آموزش دوخت برش لباس مردانه توسط خانم شفیعیان

  13,057 بازدید

  آموزش دوخت برش لباس مردانه توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت كلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی

 • آموزش جادگمه اتومات توسط خانم شفیعیان

  2,461 بازدید

  آموزش جادگمه اتومات توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت كلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

 • آموزش دوخت و برش یقه شومیز ساده توسط خانم شفیعیان

  18,534 بازدید

  آموزش دوخت و برش یقه شومیز ساده توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت كلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

 • آموزش دوخت و برگرداندن بندینك توسط خانم شفیعیان

  13,898 بازدید

  آموزش دوخت و برگرداندن بندینك توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت كلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

 • آموزش رگه دوزى توسط خانم شفیعیان

  6,125 بازدید

  آموزش رگه دوزى توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت كلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور

 • الگو سازی آستین فانوسی توسط خانم شفیعیان کلبه هنر

  7,081 بازدید

  الگو سازی آستین فانوسی توسط خانم شفیعیان مدیریت آموزشگاه طراحی و دوخت كلبه هنر با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور