2 دنبال‌ کننده
10.3 هزار بازدید ویدیو

نمونه تدریس

33 بازدید ۲ هفته پیش

✅ دانش آموزان دهمی ، یازدهمی و داوطلبان کنکور (نظام جدید و نظام قدیم ) برای دریافت برنامه ریزی ۴۰ روزه ی تابستانه ویژه رشته و مقطع تحصیلی خود به شماره: 0912 111 4157 تماس بگیرید. ✅ دریافت لوح های فشرده آموزشی و کنکور با ۲۰ درصد تخفیف : 0912 196 5702 ✅ پیامک: 0912 100 96 56

دیگر ویدیوها

نمونه تدریس

33 بازدید ۲ هفته پیش

نمونه تدریس

4 بازدید ۲ هفته پیش

نمونه تدریس

13 بازدید ۲ هفته پیش

نمونه تدریس

10 بازدید ۲ هفته پیش

نمونه تدریس

34 بازدید ۲ هفته پیش

نمونه تدریس

13 بازدید ۲ هفته پیش

نمونه تدریس

11 بازدید ۲ هفته پیش

نمونه تدریس

13 بازدید ۲ هفته پیش

نمونه تدریس

15 بازدید ۲ هفته پیش

نمونه تدریس

12 بازدید ۲ هفته پیش

نمونه تدریس

51 بازدید ۲ هفته پیش

نمونه تدریس

11 بازدید ۲ هفته پیش

نمونه تدریس

33 بازدید ۲ هفته پیش

نمونه تدریس

44 بازدید ۲ هفته پیش

نمونه تدریس

15 بازدید ۲ هفته پیش

روش تست

36 بازدید ۲ هفته پیش

روش تست

25 بازدید ۲ هفته پیش

روش تست

36 بازدید ۲ هفته پیش

روش تست

16 بازدید ۲ هفته پیش

روش تست

26 بازدید ۲ هفته پیش

نمونه تدریس

14 بازدید ۲ هفته پیش

نمونه تدریس

32 بازدید ۲ هفته پیش

نمونه تدریس

56 بازدید ۲ هفته پیش

نمونه تدریس

34 بازدید ۲ هفته پیش

نمونه تدریس

39 بازدید ۲ هفته پیش

روش تست و نمونه تدریس

93 بازدید ۳ هفته پیش

روش تست و نمونه تدریس

50 بازدید ۳ هفته پیش

روش تست و نمونه تدریس

40 بازدید ۳ هفته پیش

روش تست و نمونه تدریس

36 بازدید ۳ هفته پیش

روش تست و نمونه تدریس

79 بازدید ۳ هفته پیش

روش تست و نمونه تدریس

36 بازدید ۳ هفته پیش

روش تست و نمونه تدریس

49 بازدید ۳ هفته پیش

روش تست و نمونه تدریس

42 بازدید ۳ هفته پیش

روش تست و نمونه تدریس

54 بازدید ۳ هفته پیش

روش تست و نمونه تدریس

33 بازدید ۳ هفته پیش

روش تست و نمونه تدریس

30 بازدید ۳ هفته پیش

روش تست و نمونه تدریس

57 بازدید ۳ هفته پیش

روش تست و نمونه تدریس

33 بازدید ۳ هفته پیش

روش تست و نمونه تدریس

46 بازدید ۳ هفته پیش

روش تست و نمونه تدریس

44 بازدید ۳ هفته پیش
نمایش بیشتر