در حال بارگذاری
 • 30
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 185.6هزار
  بازدید

کودکان ما: آموزش انگلیسی با کارتون

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 30
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 185.6هزار
  بازدید
Loading...
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • Cartoons For Kids | The Fixies | The Vacuum and The Manipulator | The Fixies English 2017

  500 بازدید

  Nolik gets sucked into the vacuum cleaner while Tom Thomas' mom is vacuuming his room. Masiya and Simka must go inside the vacuum to rescue him. Make sure to SUBSCRIBE to WildBrain today to catch your favourite show uploads EVERY DAY http://bit.ly/WildBrainTVSub Fire and Nolik secretly control the manipulator's robotic arm to scare Elisa into believing the laboratory is haunted. Hello and WELCOME to WildBrain! We bring you the best preschool television shows, to keep little people entertained for hours. W

 • The Fixies episode 34 ★ The Whipped Cream

  147 بازدید

  کارتون fixies sesion1 برای آموزش انگلیسی کودکان بالای 6 سال کارتونی جذاب که موضوعات علمی را به صورت ساده برای کودکان به نمایش می گذارد. www.koodakanema.com

 • The Fixies episode 31★ The Magic Wand

  178 بازدید

  کارتون fixies sesion1 برای آموزش انگلیسی کودکان بالای 6 سال کارتونی جذاب که موضوعات علمی را به صورت ساده برای کودکان به نمایش می گذارد. www.koodakanema.com

 • The Fixies episode 30★The Solar Battery - The Crowbar

  192 بازدید

  کارتون fixies sesion1 برای آموزش انگلیسی کودکان بالای 6 سال کارتونی جذاب که موضوعات علمی را به صورت ساده برای کودکان به نمایش می گذارد. www.koodakanema.com

 • The Fixies episode 29★ The Robot and Friction

  3,172 بازدید

  کارتون fixies sesion1 برای آموزش انگلیسی کودکان بالای 6 سال کارتونی جذاب که موضوعات علمی را به صورت ساده برای کودکان به نمایش می گذارد. www.koodakanema.com

 • The Fixies episode 28 ★ The Hair Dryer - Plus More

  167 بازدید

  کارتون fixies sesion1 برای آموزش انگلیسی کودکان بالای 6 سال کارتونی جذاب که موضوعات علمی را به صورت ساده برای کودکان به نمایش می گذارد. www.koodakanema.com

 • The Fixies episode 27★ The Compass

  94 بازدید

  کارتون fixies sesion1 برای آموزش انگلیسی کودکان بالای 6 سال کارتونی جذاب که موضوعات علمی را به صورت ساده برای کودکان به نمایش می گذارد. www.koodakanema.com

 • Curious George S01E20 Trader George

  359 بازدید

  جورج کنجکاو یک میمون آفریقایی شیرین است که نمیتواند کمک کند و همیشه به مشکل برمی خورد. دوست جورج، "مرد در کلاه زرد"، بسیار سخت تلاش میکند تا جورج کارها را درست انجام دهد. www.koodakanehma.com

 • Curious George S01E19 George and Marco Sound It Out

  189 بازدید

  جورج کنجکاو یک میمون آفریقایی شیرین است که نمیتواند کمک کند و همیشه به مشکل برمی خورد. دوست جورج، "مرد در کلاه زرد"، بسیار سخت تلاش میکند تا جورج کارها را درست انجام دهد. www.koodakanehma.com

 • Curious George S01E18 Something New Under the Sun

  234 بازدید

  جورج کنجکاو یک میمون آفریقایی شیرین است که نمیتواند کمک کند و همیشه به مشکل برمی خورد. دوست جورج، "مرد در کلاه زرد"، بسیار سخت تلاش میکند تا جورج کارها را درست انجام دهد. www.koodakanehma.com

 • Curious George S01E17 The Box And the Hound

  234 بازدید

  جورج کنجکاو یک میمون آفریقایی شیرین است که نمیتواند کمک کند و همیشه به مشکل برمی خورد. دوست جورج، "مرد در کلاه زرد"، بسیار سخت تلاش میکند تا جورج کارها را درست انجام دهد. www.koodakanehma.com

 • Curious George S01E16 Charkie Goes to School

  176 بازدید

  جورج کنجکاو یک میمون آفریقایی شیرین است که نمیتواند کمک کند و همیشه به مشکل برمی خورد. دوست جورج، "مرد در کلاه زرد"، بسیار سخت تلاش میکند تا جورج کارها را درست انجام دهد. www.koodakanehma.com

 • Curious George S01E13 Hundley's Great Escape

  90 بازدید

  جورج کنجکاو یک میمون آفریقایی شیرین است که نمیتواند کمک کند و همیشه به مشکل برمی خورد. دوست جورج، "مرد در کلاه زرد"، بسیار سخت تلاش میکند تا جورج کارها را درست انجام دهد. www.koodakanehma.com

 • Curious George S01E15 Little Fish, Littler Pond

  190 بازدید

  جورج کنجکاو یک میمون آفریقایی شیرین است که نمیتواند کمک کند و همیشه به مشکل برمی خورد. دوست جورج، "مرد در کلاه زرد"، بسیار سخت تلاش میکند تا جورج کارها را درست انجام دهد. www.koodakanehma.com

 • Curious George S01E14 The Big Picture

  562 بازدید

  جورج کنجکاو یک میمون آفریقایی شیرین است که نمیتواند کمک کند و همیشه به مشکل برمی خورد. دوست جورج، "مرد در کلاه زرد"، بسیار سخت تلاش میکند تا جورج کارها را درست انجام دهد. www.koodakanehma.com

 • Curious George S01E12 Animal Trackers

  221 بازدید

  جورج کنجکاو یک میمون آفریقایی شیرین است که نمیتواند کمک کند و همیشه به مشکل برمی خورد. دوست جورج، "مرد در کلاه زرد"، بسیار سخت تلاش میکند تا جورج کارها را درست انجام دهد. www.koodakanehma.com

 • Curious George S01E11 George Cleans Up

  124 بازدید

  جورج کنجکاو یک میمون آفریقایی شیرین است که نمیتواند کمک کند و همیشه به مشکل برمی خورد. دوست جورج، "مرد در کلاه زرد"، بسیار سخت تلاش میکند تا جورج کارها را درست انجام دهد. www.koodakanehma.com

 • Curious George S01E10 Sprout Outing

  219 بازدید

  جورج کنجکاو یک میمون آفریقایی شیرین است که نمیتواند کمک کند و همیشه به مشکل برمی خورد. دوست جورج، "مرد در کلاه زرد"، بسیار سخت تلاش میکند تا جورج کارها را درست انجام دهد. www.koodakanehma.com

 • Curious George S01E09 Movie House Monkey

  194 بازدید

  جورج کنجکاو یک میمون آفریقایی شیرین است که نمیتواند کمک کند و همیشه به مشکل برمی خورد. دوست جورج، "مرد در کلاه زرد"، بسیار سخت تلاش میکند تا جورج کارها را درست انجام دهد. www.koodakanehma.com

 • Curious George S01E08 George Measures Up

  262 بازدید

  جورج کنجکاو یک میمون آفریقایی شیرین است که نمیتواند کمک کند و همیشه به مشکل برمی خورد. دوست جورج، "مرد در کلاه زرد"، بسیار سخت تلاش میکند تا جورج کارها را درست انجام دهد. www.koodakanehma.com

 • Curious George S01E07 Relax

  310 بازدید

  جورج کنجکاو یک میمون آفریقایی شیرین است که نمیتواند کمک کند و همیشه به مشکل برمی خورد. دوست جورج، "مرد در کلاه زرد"، بسیار سخت تلاش میکند تا جورج کارها را درست انجام دهد. www.koodakanehma.com

 • Curious George S01E06 Guest Monkey

  381 بازدید

  جورج کنجکاو یک میمون آفریقایی شیرین است که نمیتواند کمک کند و همیشه به مشکل برمی خورد. دوست جورج، "مرد در کلاه زرد"، بسیار سخت تلاش میکند تا جورج کارها را درست انجام دهد. www.koodakanehma.com

 • Curious George S01E05 Juicy George

  756 بازدید

  جورج کنجکاو یک میمون آفریقایی شیرین است که نمیتواند کمک کند و همیشه به مشکل برمی خورد. دوست جورج، "مرد در کلاه زرد"، بسیار سخت تلاش میکند تا جورج کارها را درست انجام دهد. www.koodakanehma.com

 • Curious George S01E04 George Meets Allie-Whoops

  276 بازدید

  جورج کنجکاو یک میمون آفریقایی شیرین است که نمیتواند کمک کند و همیشه به مشکل برمی خورد. دوست جورج، "مرد در کلاه زرد"، بسیار سخت تلاش میکند تا جورج کارها را درست انجام دهد. www.koodakanehma.com

 • Curious George S01E03 Night Of The Weiner Dog

  308 بازدید

  جورج کنجکاو یک میمون آفریقایی شیرین است که نمیتواند کمک کند و همیشه به مشکل برمی خورد. دوست جورج، "مرد در کلاه زرد"، بسیار سخت تلاش میکند تا جورج کارها را درست انجام دهد. www.koodakanehma.com

 • Curious George S01E02 Gnocchi The Critic

  193 بازدید

  جورج کنجکاو یک میمون آفریقایی شیرین است که نمیتواند کمک کند و همیشه به مشکل برمی خورد. دوست جورج، "مرد در کلاه زرد"، بسیار سخت تلاش میکند تا جورج کارها را درست انجام دهد. www.koodakanehma.com

 • Curious George S01E01 Personal Trainer

  379 بازدید

  جورج کنجکاو یک میمون آفریقایی شیرین است که نمیتواند کمک کند و همیشه به مشکل برمی خورد. دوست جورج، "مرد در کلاه زرد"، بسیار سخت تلاش میکند تا جورج کارها را درست انجام دهد. www.koodakanehma.com

 • The Fixies episode 26★ The Short Circuit Plus

  69 بازدید

  کارتون fixies sesion1 برای آموزش انگلیسی کودکان بالای 6 سال کارتونی جذاب که موضوعات علمی را به صورت ساده برای کودکان به نمایش می گذارد. www.koodakanema.com

 • The Fixies episode 25 ★ The Magnet - The Doorbell

  219 بازدید

  کارتون fixies sesion1 برای آموزش انگلیسی کودکان بالای 6 سال کارتونی جذاب که موضوعات علمی را به صورت ساده برای کودکان به نمایش می گذارد. www.koodakanema.com

 • The Fixies episode 24★ The Flashlight - The Prosthesis

  292 بازدید

  کارتون fixies sesion1 برای آموزش انگلیسی کودکان بالای 6 سال کارتونی جذاب که موضوعات علمی را به صورت ساده برای کودکان به نمایش می گذارد. www.koodakanema.com

 • The Fixies episode 23 ★ The Music Box

  215 بازدید

  کارتون fixies sesion1 برای آموزش انگلیسی کودکان بالای 6 سال کارتونی جذاب که موضوعات علمی را به صورت ساده برای کودکان به نمایش می گذارد. www.koodakanema.com

 • The Fixies episode 22★ The Thermometer Pus Fixies Songs

  133 بازدید

  کارتون fixies sesion1 برای آموزش انگلیسی کودکان بالای 6 سال کارتونی جذاب که موضوعات علمی را به صورت ساده برای کودکان به نمایش می گذارد. www.koodakanema.com