12 دنبال‌ کننده
14 هزار بازدید ویدیو

خط آب 32 نازله

46 بازدید 4 ماه پیش

دیگر ویدیوها

خط آب 32 نازله

46 بازدید 4 ماه پیش

منوبلوکGF20.24آبمیوه

15 بازدید 4 ماه پیش

منوبلوک GF 32.8 روغن کنجد

33 بازدید 4 ماه پیش

لیبل زن قوطی

31 بازدید 4 ماه پیش

منوبلوک پیستونی10.5

39 بازدید 4 ماه پیش

لیبل زن 330.5

61 بازدید 4 ماه پیش

خطوط بسته بندی

85 بازدید 4 ماه پیش

شستشوی بطری

36 بازدید 4 ماه پیش

ردیف کن 2 طبقه بطری

45 بازدید 4 ماه پیش

شرینگ 3 خطی مستقیم

61 بازدید 4 ماه پیش

خطوط بسته بندی دوغ

37 بازدید 4 ماه پیش

خط گازدار 50 نازله

34 بازدید 4 ماه پیش

خط بسته بندی شیر

74 بازدید 4 ماه پیش

خط بسته بندی میوه

123 بازدید 4 ماه پیش

خط بسته بندی قوطی

58 بازدید 4 ماه پیش

خط بسته بندی شربت

6 بازدید 4 ماه پیش

خط 24 نازله عرقیجات

16 بازدید 4 ماه پیش

خط آب 50 نازله

41 بازدید 4 ماه پیش

پالت استرچ

59 بازدید 4 ماه پیش

تری بلوک دوغ

50 بازدید 4 ماه پیش

چیدمان خط 70 نازله

19 بازدید 4 ماه پیش

بسته بندی کنسرویجات

22 بازدید 4 ماه پیش

خط دوغ شرکت التاج

644 بازدید 2 سال پیش

کارتونینگ خط روغن

484 بازدید 2 سال پیش

ماشین برچسب زن (OPP-LB 330)

538 بازدید 2 سال پیش

شرینک 12

158 بازدید 2 سال پیش

دستگاه شرینک پک

248 بازدید 2 سال پیش

اسلیو

526 بازدید 2 سال پیش

آنسکرامبلر

810 بازدید 2 سال پیش

خط بسته بندی آب معدنی

782 بازدید 2 سال پیش

خط بسته بندی دوغ

890 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر