261 دنبال‌ کننده
1.8 میلیون بازدید ویدیو
13.2 هزار بازدید 4 سال پیش

عمو حاجی 82 سال سن دارد و تا جایی که یادش است حمام نرفته به همین علت چهره ای همانند انسان های غارنشین دارد

دیگر ویدیوها

13.2 هزار بازدید 4 سال پیش
6.1 هزار بازدید 5 سال پیش
19.9 هزار بازدید 5 سال پیش
9 هزار بازدید 5 سال پیش
2 هزار بازدید 5 سال پیش
1.1 هزار بازدید 5 سال پیش
86 هزار بازدید 5 سال پیش
1.8 هزار بازدید 5 سال پیش
1.1 هزار بازدید 5 سال پیش
2.6 هزار بازدید 5 سال پیش
8.7 هزار بازدید 5 سال پیش
25.9 هزار بازدید 5 سال پیش
1.1 هزار بازدید 5 سال پیش
2.8 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر