ارز دیجیتال بانک مرکزی؛ تهدید، فرصت یا ضرورت؟

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

با توجه به اهمیت پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) در آینده ارائه خدمات بانکی و با عنایت به پروژه‌های تحقیقاتی یا عملیاتی بسیاری از بانک‌های مرکزی در سطح جهانی همانند چین، ژاپن، کره‌جنوبی، کانادا و بسیاری موارد دیگر، به این حوزه، رویداد ارز دیجیتال بانک مرکزی با هدف بررسی ضرورت، تشریح ابعاد فنی، اقتصادی و حقوقی، مقررات‌گذاری هوشمند برای ایجاد و عرضه پول دیجیتالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی شده است. در این رویداد سعی شده افراد خبره و تاثیرگذار مسئله ارز دیجیتال بانک مرکزی را از ابعاد مختلف و با تمرکز بر بحث‌های اقتصادی و حقوقی بررسی می‌کنند.