یا دافع البلاء دفع بلا کن

7.5 هزار بازدید 4 ماه پیش

همۀ امامان کشتی نجاتند؛ لیکن کشتی امام حسین(ع) سریع تر است. همۀ ائمّه(ع) مشعل هدایتند؛ ولی مشعل ابا عبدالله الحسین(ع) پرفروغ تر است. همۀ اولیای الهی درهای رحمت پروردگارند؛ امّا درِ رحمت امام حسین(ع) فراخ تر است. همۀ شهیدان راه حق شفا بخشند؛ لیکن شفابخشیِ امام حسین(ع) گسترده تر است.

نمایش بیشتر