187 دنبال‌ کننده
161.6 هزار بازدید ویدیو

تفسیر یک بازی کلاسیک از اندرسون

5.6 هزار بازدید 2 سال پیش

اندرسون خالق دو بازی همیشه بهار و جاودانه

دیگر ویدیوها

تفسیر یک بازی کلاسیک از اندرسون

5.6 هزار بازدید 2 سال پیش

بازی با سوپر انجین استاک فیش 8

1.2 هزار بازدید 2 سال پیش

گامبی لیتوانی

1.3 هزار بازدید 2 سال پیش

قدرت نسبی مهره ها

868 بازدید 2 سال پیش

گامبی شاه

4.4 هزار بازدید 2 سال پیش

پوزیسیون و تناسب قوا

1.2 هزار بازدید 2 سال پیش

شروع بازی فیل

1.6 هزار بازدید 2 سال پیش

گامبی شمالی یا دانمارکی

1.8 هزار بازدید 2 سال پیش

گامبی مرکزی

1.5 هزار بازدید 2 سال پیش

شروع بازی اسب

946 بازدید 2 سال پیش

بازی های درخشان و مشهور شطرنج

2.7 هزار بازدید 2 سال پیش

برتری فضا،تاکتیک و استراتژی

1.2 هزار بازدید 2 سال پیش

شروع بازی ایتالیایی کامل

6.5 هزار بازدید 2 سال پیش

قانون مربع و استفاده از آن

2.6 هزار بازدید 2 سال پیش

مات کردن با دوفیل

2.2 هزار بازدید 2 سال پیش

پس از گسترش چه باید کرد؟

1.7 هزار بازدید 2 سال پیش

انفجار در خانه های f2 یا f7

810 بازدید 3 سال پیش

هماهنگی سوارها

805 بازدید 3 سال پیش

ترکیب

1.5 هزار بازدید 3 سال پیش

بازی های کوتاه شطرنج 2

1.2 هزار بازدید 3 سال پیش

حل مساله های ماتی شطرنج

2.7 هزار بازدید 3 سال پیش

کیش دو گانه

1.5 هزار بازدید 3 سال پیش

حمله برخاست یا کیش برخاست

2.7 هزار بازدید 3 سال پیش

فراگیری اولین شروع بازی

1.3 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر