23 دنبال‌ کننده
36 هزار بازدید ویدیو
388 بازدید 3 سال پیش

معرفی، پیکربندی و کار با Zodiac FX OpenFlow Switch

دیگر ویدیوها

388 بازدید 3 سال پیش
55 بازدید 3 سال پیش
250 بازدید 3 سال پیش
59 بازدید 3 سال پیش
41 بازدید 3 سال پیش
145 بازدید 3 سال پیش
169 بازدید 3 سال پیش
83 بازدید 3 سال پیش
180 بازدید 3 سال پیش
159 بازدید 3 سال پیش
92 بازدید 3 سال پیش
511 بازدید 3 سال پیش
452 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر