7 دنبال‌ کننده
46.9 هزار بازدید ویدیو

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

جلو بازو دمبل لاری

470 بازدید 9 ماه پیش

جلو بازو دمبل چرخشی تک تک

894 بازدید 9 ماه پیش

جلوبازو هالتر لاری

157 بازدید 9 ماه پیش

جلوبازو دمبل چکشی تک تک

368 بازدید 9 ماه پیش

جلو بازو هالتر ایستاده

1.2 هزار بازدید 9 ماه پیش

جلوبازو هالتر لاری

169 بازدید 9 ماه پیش

جلو بازو دمبل لاری

833 بازدید 9 ماه پیش

جلو بازو دمبل چرخشی تک تک

452 بازدید 9 ماه پیش

پشت بازو هالتر لاری خوابیده

1.6 هزار بازدید 9 ماه پیش

پشت بازو سیم کش طناب

2.1 هزار بازدید 9 ماه پیش

پشت بازو دیپ

2.2 هزار بازدید 9 ماه پیش

پشت بازو دمبل تک سوئن

1.3 هزار بازدید 9 ماه پیش

پشت بازو دمبل تک ایستاده

1 هزار بازدید 9 ماه پیش

نشر خم دمبل نشسته

1.5 هزار بازدید 9 ماه پیش

سرشانه هالتر از جلو

6 هزار بازدید 9 ماه پیش

نشر از جانب

552 بازدید 9 ماه پیش

پرس سرشانه دمبل نشسته

2.6 هزار بازدید 9 ماه پیش

زیر بغل بارفیکس دستگاه

516 بازدید 9 ماه پیش

زیربغل قایقی دوبل

3 هزار بازدید 9 ماه پیش

زیربغل سیمکش از جلو دست جمع

1.8 هزار بازدید 9 ماه پیش

زیربغل سیم کش از جلو

896 بازدید 9 ماه پیش

پرس پا تک تک

282 بازدید 9 ماه پیش

پرس پا باز

537 بازدید 9 ماه پیش

پشت پا دستگاه خوابیده

528 بازدید 9 ماه پیش

پرس پا

114 بازدید 9 ماه پیش

مچ دمبل دست صاف

317 بازدید 9 ماه پیش

شکم میز شیدار

282 بازدید 9 ماه پیش

فیله کمر

1.6 هزار بازدید 9 ماه پیش

ساق دستگاه نشسته

73 بازدید 9 ماه پیش

پرس ساق

51 بازدید 9 ماه پیش

زیر سینه دمبل

830 بازدید 9 ماه پیش

پرس سینه هالتر

1.4 هزار بازدید 9 ماه پیش

پرس سینه دمبل

5.5 هزار بازدید 9 ماه پیش

پرس دمبل قفسه

529 بازدید 9 ماه پیش

بالا سینه دمبل

3.3 هزار بازدید 9 ماه پیش

Top 10 Muscle Building Tips for BEGINNERS

41 بازدید 9 ماه پیش
نمایش بیشتر