27 دنبال‌ کننده
2.3 هزار بازدید ویدیو
11 بازدید 5 ماه پیش

فیزیک اتمی ساختار هسته اتم مازیار چراغی

آخرین ویدیوها

دینامیک

8 بازدید 10 ماه پیش

دینامیک تعادل استاتیکی مازیار چراغی فیزیک جامع انتشارات 20

دیگر ویدیوها

11 بازدید 5 ماه پیش
24 بازدید 5 ماه پیش
16 بازدید 5 ماه پیش
24 بازدید 5 ماه پیش
17 بازدید 5 ماه پیش
27 بازدید 6 ماه پیش
8 بازدید 7 ماه پیش
21 بازدید 7 ماه پیش
2 بازدید 7 ماه پیش
1 بازدید 7 ماه پیش
24 بازدید 7 ماه پیش
26 بازدید 7 ماه پیش
4 بازدید 7 ماه پیش
4 بازدید 7 ماه پیش
9 بازدید 7 ماه پیش
20 بازدید 7 ماه پیش
31 بازدید 7 ماه پیش
نمایش بیشتر