3 دنبال‌ کننده
666 بازدید ویدیو

13 ابان

2 بازدید 20 ساعت پیش

دیگر ویدیوها

13 ابان

2 بازدید 20 ساعت پیش

طراحی پوستر

12 بازدید 20 ساعت پیش

پودمان 1 جلسه پنجم

12 بازدید 1 روز پیش

دیزاین در صفحه ارایی

6 بازدید 6 روز پیش

درس پنجم

21 بازدید 1 هفته پیش

کارافرینی جلسه چهارم

12 بازدید 2 هفته پیش

درس چهارم سواد رسانه ای

31 بازدید 2 هفته پیش

کارافرینی جلسه3

13 بازدید 3 هفته پیش

سواد رسانه ای (درس سوم)

28 بازدید 3 هفته پیش

درس سوم سواد رسانه ای

79 بازدید 3 هفته پیش

پودمان 1 قسمت2

21 بازدید 4 هفته پیش

روجلد کتاب

24 بازدید 4 هفته پیش

طراحی جلد

35 بازدید 4 هفته پیش

گرید بندی 2

42 بازدید 4 هفته پیش

گرید بندی1

58 بازدید 4 هفته پیش

سواد رسانه ای 1

55 بازدید 1 ماه پیش

درس دوم سواد رسانه ای 2

41 بازدید 1 ماه پیش

درس دوم سواد رسانه ای

92 بازدید 1 ماه پیش

سه نما قسمت2

22 بازدید 1 ماه پیش

درس یک کارافرینی

39 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر