57 دنبال‌ کننده
8.3 هزار بازدید ویدیو

تدریس کتاب زبان خارجه پایه دوازدهم-صفحه 52تا54

4 بازدید 7 ساعت پیش

دبیرستان متوسطه دوم پسرانه سما فسا-دبیرمربوطه جناب آقای کر امتی

آموزش

تدریس کتاب شیمی دوازدهم فصل دوم بررسی کتاب قسمت دوم

9 بازدید 3 روز پیش

دبیرستان متوسطه دوم پسرانه سما فسا-دبیرمربوطه جنا ب آقای جمالی

دیگر ویدیوها

فتوسنتز

0 بازدید 5 روز پیش

فیلم تنفس سلولی

8 بازدید 5 روز پیش

ویژگی ساختار DAN

1 بازدید 5 روز پیش
نمایش بیشتر