عمل موفق بازسازی مجاری هوایی در مجتمع حضرت رسول اکرم(ص)

56 بازدید 4 هفته پیش

عمل موفق بازسازی مجاری هوایی در تیمی متشکل از جراحی قلب دانشگاه علوم پزشکی ایران با سرپرستی جناب آقای دکتر سام زراعتیان نژاد دوانی و همکاری جناب آقای دکتر جلیلی فر و گروه گوش و حلق و بینی با سرپرستی جناب آقای دکتر احمدی و گروه بیهوشی قلب جناب آقای دکتر مصباح، صورت گرفت

دیگر ویدیوها

نمایش بیشتر