120 دنبال‌ کننده
178.6 هزار بازدید ویدیو
2 هزار بازدید 5 سال پیش

وقتی همین تروریسم پرورش یافته به خانه خود باز می گردد، بازی تغییر می کند. عناصر داعش با انفجارهای زنجیره ای، جمعه شب خونینی را برای پاریس رقم زدند. فرانسه به دنبال انتقام افتاد و آمریکا، انگلستان و ناتو با او در این مسیر هم پیمان شدند. اما سر نخ این فجایع خونین را باید در پنج سال گذشته جستجو کرد، وقتی داعش در حال شکل گیری بود و افراطی های بسیاری از آمریکا و اروپا به این گروه تروریستی پیوستند

دیگر ویدیوها

2.1 هزار بازدید 6 سال پیش
1.5 هزار بازدید 5 سال پیش
42.5 هزار بازدید 5 سال پیش
1.9 هزار بازدید 5 سال پیش
14.5 هزار بازدید 5 سال پیش
841 بازدید 5 سال پیش
2.3 هزار بازدید 5 سال پیش
901 بازدید 5 سال پیش
3.1 هزار بازدید 5 سال پیش
1.8 هزار بازدید 5 سال پیش
1.3 هزار بازدید 5 سال پیش
1.6 هزار بازدید 5 سال پیش
2 هزار بازدید 6 سال پیش
48.5 هزار بازدید 6 سال پیش
17.8 هزار بازدید 6 سال پیش
8.2 هزار بازدید 6 سال پیش
12.3 هزار بازدید 6 سال پیش
4.8 هزار بازدید 6 سال پیش
4.3 هزار بازدید 6 سال پیش
20.1 هزار بازدید 6 سال پیش
6 هزار بازدید 6 سال پیش
21.3 هزار بازدید 6 سال پیش
8.3 هزار بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر