22 دنبال‌ کننده
75.8 هزار بازدید ویدیو
5.2 هزار بازدید 5 سال پیش

همانا نوح را به سوى قومش فرستادیم پس گفت اى قوم من خدا را بپرستید كه براى شما معبودى جز او نیست من از عذاب روزى سترگ بر شما بیمناكم (۵۹)اعراف..و به راستى نوح را به سوى قومش فرستادیم پس در میان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ كرد تا طوفان آنها را در حالى كه ستمكار بودند فرا گرفت (۱۴)انعکبوت و او را با كشتى‏نشینان برهانیدیم و آن [سفینه] را براى جهانیان عبرتى گردانیدیم (۱۵)

دیگر ویدیوها

5.2 هزار بازدید 5 سال پیش
4.9 هزار بازدید 5 سال پیش
4.7 هزار بازدید 5 سال پیش
15.2 هزار بازدید 5 سال پیش
5.8 هزار بازدید 5 سال پیش
5 هزار بازدید 5 سال پیش
2.1 هزار بازدید 5 سال پیش
2.8 هزار بازدید 5 سال پیش
4.1 هزار بازدید 5 سال پیش
2.3 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر