343 دنبال‌ کننده
3.3 میلیون بازدید ویدیو
1.7 هزار بازدید 2 سال پیش

بر دل من هم نشسته خسرو خیلی وقت است که بر دلم نشسته است رفتن بعضی ها در باور نمی نشیند

دیگر ویدیوها

584 بازدید 2 سال پیش
58.1 هزار بازدید 5 سال پیش
2.7 هزار بازدید 5 سال پیش
20.1 هزار بازدید 5 سال پیش
4.2 هزار بازدید 5 سال پیش
19.3 هزار بازدید 5 سال پیش
10.7 هزار بازدید 5 سال پیش
19.8 هزار بازدید 5 سال پیش
9.8 هزار بازدید 5 سال پیش
7.4 هزار بازدید 5 سال پیش
8.5 هزار بازدید 5 سال پیش
51.2 هزار بازدید 5 سال پیش
8 هزار بازدید 5 سال پیش
8.9 هزار بازدید 5 سال پیش
14.3 هزار بازدید 5 سال پیش
24.4 هزار بازدید 5 سال پیش
30.1 هزار بازدید 5 سال پیش
30.5 هزار بازدید 5 سال پیش
29.1 هزار بازدید 5 سال پیش
12.1 هزار بازدید 5 سال پیش
5.4 هزار بازدید 5 سال پیش
7.9 هزار بازدید 5 سال پیش
3.8 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر