در حال بارگذاری
 • 144
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 53.4هزار
  بازدید

محمدعلی کیوان راد

مباحث آموزشی محمدعلی کیوان راد

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

مباحث آموزشی محمدعلی کیوان راد

 • 144
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 53.4هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • مدل گرافیکی احتمالی یا PGM - فصل هشتم - بخش سوم - یادگیری عمیق ( پاییز 1397 )

  200 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1397) Deep Learning (Fall 2018) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Probabilistic Graphical Models - Bayesian Networks- Generative Modeling - General Factorization Property - Student Example, CPDs - Inference - Reasoning Patterns - Conditional Independence - Dynamic Bayesian Networks - Markov Random Fields

 • مدل گرافیکی احتمالی یا PGM - فصل هشتم - بخش دوم - یادگیری عمیق ( پاییز 1397 )

  41 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1397) Deep Learning (Fall 2018) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Probabilistic Graphical Models - Bayesian Networks - Generative Modeling - General Factorization Property - Student Example, CPDs - Inference - Reasoning Patterns - Conditional Independence - Dynamic Bayesian Networks - Markov Random Fields

 • مدل گرافیکی احتمالی یا PGM - فصل هشتم - یادگیری عمیق ( پاییز 1397 )

  44 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1397) Deep Learning (Fall 2018) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Probabilistic Graphical Models - Bayesian Networks - Generative Modeling - General Factorization Property - Student Example, CPDs - Inference - Reasoning Patterns - Conditional Independence - Dynamic Bayesian Networks - Markov Random Fields

 • بهینه سازی ابرپارامترها - فصل ششم - یادگیری عمیق ( پاییز 1397 )

  43 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1397) Deep Learning (Fall 2018) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Hyperparameter Optimization - Loss functions - Parameter updates - Transfer Learning

 • تابع هزینه - فصل هفتم - یادگیری عمیق ( پاییز 1397 )

  73 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1397) Deep Learning (Fall 2018) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Loss functions - Parameter updates - Transfer Learning

 • Regularization و Dropout - فصل پنجم - بخش دوم - یادگیری عمیق ( پاییز 1397 )

  45 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1397) Deep Learning (Fall 2018) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Model Ensembles - Regularization - Dropout - Regularization: A common pattern

 • Regularization و Dropout - فصل پنجم - بخش اول - یادگیری عمیق ( پاییز 1397 )

  46 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1397) Deep Learning (Fall 2018) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Model Ensembles - Regularization - Dropout - Regularization: A common pattern

 • مقداردهی اولیه و Batch Normalization - فصل چهارم - یادگیری عمیق ( پاییز 1397 )

  71 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1397) Deep Learning (Fall 2018) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Data Preprocessing - Weight Initialization - Batch Normalization

 • تابع فعالیت و معماری شبکه های عصبی - فصل سوم - یادگیری عمیق ( پاییز 1397 )

  54 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1397) Deep Learning (Fall 2018) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Perceptron - Stochastic Gradient Descent - Backpropagation - Activation Functions- Sigmoid - Tanh - ReLU - Leaky ReLU - ELU, Maxout

 • مرور شبکه عصبی - فصل دوم - بخش دوم - یادگیری عمیق ( پاییز 1397 )

  72 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1397) Deep Learning (Fall 2018) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Perceptron - Stochastic Gradient Descent - Backpropagation

 • مرور شبکه عصبی - فصل دوم - بخش اول - یادگیری عمیق ( پاییز 1397 )

  88 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1397) Deep Learning (Fall 2018) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL971.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Perceptron - Stochastic Gradient Descent - Backpropagation

 • مقدمات - فصل اول - بخش دوم - یادگیری عمیق ( پاییز 1397 )

  90 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1397) بخش دوم Deep Learning (Fall 2018) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL971.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Recent success with Deep Learning

 • مقدمات - فصل اول - بخش اول - یادگیری عمیق (پاییز 1397)

  2,488 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1397) بخش اول Deep Learning (Fall 2018) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL971.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Recent success with Deep Learning

 • جلسه بیستم و هفتم درس یادگیری عمیق (Deep Learning)- DRL

  7,773 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Reinforcement Learning - Mathematical formulation of the RL problem - Deep Reinforcement Learning - Deep Q_learning

 • جلسه بیستم و ششم درس یادگیری عمیق (Deep Learning)- CNN3

  2,167 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمد فخر دانش - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: GoogLeNet - ResNet - R_CNN - Fast R_CNN - GAN

 • جلسه بیست و دوم درس یادگیری عمیق (Deep Learning)- NTG 2

  1,345 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Machine Translation - Attention Mechanism - Google’s Multilingual NMT - Dealing with the large output vocabulary

 • جلسه بیست و یکم درس یادگیری عمیق (Deep Learning)- NTG 1

  1,302 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Neural Text Generation - Machine Translation - Bidirectional LSTM - Attention Mechanism

 • جلسه بیستم درس یادگیری عمیق (Deep Learning)- LSTM

  3,046 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Gradient Vanishing - Long Short Term Memory - Variants on LSTM

 • جلسه نوزدهم درس یادگیری عمیق ( Deep Learning ) -CNN 2

  2,334 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمد فخر دانش - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: CNN - AlexNet - ZF Net - VGG Net

 • جلسه هجدهم درس یادگیری عمیق ( Deep Learning ) - RNN

  1,639 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: RNN computation - Character Level Language Models - Backpropagation through time - RNN Examples -

 • جلسه هفدهم درس یادگیری عمیق ( Deep Learning ) - NLP

  1,799 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: ابراهیم خادمی - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Introduction to Natural Language Processing - Word Vectors - SVD Based Methods - Word2vec

 • جلسه شانزدهم درس یادگیری عمیق (Deep Learning) - CGL

  1,415 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Computational Graph Language - Derivative using Computational Graph - Factoring Paths - Forward- and Reverse-Mode Differentiation

 • جلسه پانزدهم درس یادگیری عمیق ( Deep Learning ) - CNN 1

  1,950 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمد فخردانش - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Convolutional Neural Networks - شبکه عصبی کانولوشنال

 • جلسه چهاردهم درس یادگیری عمیق(Deep Learning)Autoencoder

  1,495 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Sparse Autoencoders - Denoising autoencoders - Contractive Autoencoders - Applications of Autoencoders

 • جلسه سیزدهم درس یادگیری عمیق ( Deep Learning ) - DBN

  1,369 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Restricted Boltzmann Machine - Deep Belief Network - Applications - Reconstruction - Classification

 • جلسه دوازدهم درس یادگیری عمیق ( Deep Learning ) - RBM

  1,366 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Restricted Boltzmann Machine - Joint Distribution - Energy Function - likelihood - Training

 • جلسه یازدهم درس یادگیری عمیق ( Deep Learning )-Sampling

  1,416 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Importance sampling - Sampling-importance-resampling - Gibbs sampling

 • جلسه دهم درس یادگیری عمیق ( Deep Learning ) - RBM

  1,858 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم- درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) - Deep Learning (Fall 2017) - مدرس: محمدعلی کیوان راد - لینک درس: (http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html) اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Introduction to Deep Belief Network - MRF Review - Sampling - Exact Inference - Approximated Inference

 • جلسه نهم درس یادگیری عمیق (Deep Learning)-Loss function

  1,695 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) Deep Learning (Fall 2017) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Loss functions - Parameter updates - Transfer Learning

 • جلسه ششم درس یادگیری عمیق(Deep Learning)-Hyperparameter

  2,461 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) Deep Learning (Fall 2017) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Hyperparameter Optimization - Loss functions - Parameter updates - Transfer Learning

 • جلسه پنجم درس یادگیری عمیق (Deep Learning) - Dropout

  1,952 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) Deep Learning (Fall 2017) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Model Ensembles - Regularization - Dropout - Regularization: A common pattern

 • جلسه چهارم درس یادگیری عمیق(Deep Learning)-Batch Norm

  2,857 بازدید

  بسم الله الرحمن الرحیم درس یادگیری عمیق (پاییز 1396) Deep Learning (Fall 2017) مدرس: محمدعلی کیوان راد لینک درس: http://ceit.aut.ac.ir/~keyvanrad/DL961.html اسلایدهای درس و مراجع آن در سایت درس قابل مشاهده است. در این جلسه موارد زیر مطرح شده است: Data Preprocessing - Weight Initialization - Batch Normalization