1 دنبال‌ کننده
4 هزار بازدید ویدیو

روش های تعیین جنسیت

796 بازدید 1 سال پیش

روش های تعیین جنسیت از زبان خانم فرزانه عسگری مامای نمونه کشور تلفنهای پرسش و پاسخ ومشاوره مستقیم: ☎️تهران: ۹۰۹۲۳۰۱۲۴۴ ☎️شهرستانها: ۹۰۹۹۰۷۰۲۴۴

بانوان سلامت پزشکی

روز جهانی ماما

202 بازدید 1 سال پیش

تلفن های هوشمند مشاوره با خانم فرزانه عسگری :☎️ تهران: ۹۰۹۲۳۰۱۲۴۴☎️ شهرستان: ۹۰۹۹۰۷۰۲۴۴

بارداری

روش های تعیین جنسیت

796 بازدید 1 سال پیش

روش های تعیین جنسیت از زبان خانم فرزانه عسگری مامای نمونه کشور تلفنهای پرسش و پاسخ ومشاوره مستقیم: ☎️تهران: ۹۰۹۲۳۰۱۲۴۴ ☎️شهرستانها: ۹۰۹۹۰۷۰۲۴۴