65 دنبال‌ کننده
76.1 هزار بازدید ویدیو

آشنایی با منابع استرس شغلی برای مدیران

335 بازدید ۹ ماه پیش

این ویدئو بخشی از دوره آموزشی مجازی با همین نام در مرکز مشاوره تخصصی مبنا است.

دیگر ویدیوها

8 6 جمع بندی - استرس

1.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

8 5 استرس در محیط کار

1.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

8 4 مدیریت استرس و تمرین ذهن آگاهی

4.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

8 1 مقدمه

348 بازدید ۲ سال پیش

7 6 جمع بندی - هوش هیجانی

582 بازدید ۲ سال پیش

7 5 هوش هیجانی در محیط کار

890 بازدید ۲ سال پیش

7 4 درک و مدیریت هیجان ها

962 بازدید ۲ سال پیش

7 3 نقش هیجان ها

318 بازدید ۲ سال پیش

7 2 انواع هیجان

1.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

7 1 تعریف هیجان و اجزای آن

1.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

6 5 پویایی گروه ها در محیط کار

1.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

6 4 رهبری و پیروان

383 بازدید ۲ سال پیش

6 3 تصمیم گیری در گروه ها

456 بازدید ۲ سال پیش

6 2 روانشناسی گروه ها

266 بازدید ۲ سال پیش

6 1 مقدمه و تاریخچه

124 بازدید ۲ سال پیش

4 2 تیپ های شخصیتی MBTI- قسمت اول

3 هزار بازدید ۲ سال پیش

5 6 ارتباطات در محل کار

303 بازدید ۲ سال پیش

5 5 هشدارهای ارتباطی

296 بازدید ۲ سال پیش

5 4 انواع ارتباطات

552 بازدید ۲ سال پیش

5 3 باورها و تعمیم اجتماعی

334 بازدید ۲ سال پیش

4 3 تیپ های شخصیتی MBTI- قسمت دوم

1 هزار بازدید ۲ سال پیش

3-6 شخصیت – جمع بندی

482 بازدید ۲ سال پیش

3-1 شخصیت – مقدمه و تعاریف

418 بازدید ۲ سال پیش
نمایش بیشتر