در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 12
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 11هزار
  بازدید

لایو آموز

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 12
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 11هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • معرفی دوره های نکته و تست های لایوآموز

  203 بازدید

  معرفی دوره های نکته و تست های لایوآموز... معادلات دیفرانسیل. ریاضی مهندسی. مدارهای الکتریکی برق و کامپیوتر. الکترونیک. سیگنال سیستم. الکترومغناطیس. زبان. ماشین های الکتریکی. بررسی سیستم های قدرت.

 • فیلم آموزشی مدار های الکتریکی 2 کنکور ارشد و دکتری برق_قضیه تلگان

  139 بازدید

  این فیلم قسمتی از فیلم های درس مدار2 می باشد: در این جلسه از سری فیلم های مدار 2 برق به کاربرد قضیه تلگان و حل تست های کنکوری آن پرداخته شده است، که در این فیلم به حل تست برق 94 اشاره ميشود. این فیلم تنها بخشی از فیلم های آموزشی درس مدار الکتریکی در سایت لایو آموز میباشد. برای مشاهده فیلم های بیشتر به سایت www.amoozesh.live مراجعه کنید.

 • فیلم آموزشی مدار های الکتریکی 2 کنکور ارشد و دکتری برق_ گراف

  146 بازدید

  این فیلم قسمتی از فیلم های درس مدار2 می باشد: در این جلسه از سری فیلم های مدار 2 برق به تجزیه و تحلیل حلقه و کاتست و درخت پرداخته شده است، که در این فیلم به حل یک تست اشاره ميشود. این فیلم تنها بخشی از فیلم های آموزشی درس مدار الکتریکی در سایت لایو آموز میباشد. برای مشاهده فیلم های بیشتر به آدرس www.amoozesh.live مراجعه کنید.

 • فیلم آموزشی مدار های الکتریکی 2 کنکور ارشد و دکتری برق_گراف

  98 بازدید

  این فیلم قسمتی از فیلم های درس مدار2 می باشد: در این جلسه از سری فیلم های مدار 2 برق به مفهوم گراف و جریان و ولتاژ های آن، ماتریس تلاقی گره با شاخه، مفهوم جریان و ولتاژ و تحلیل و معادلات گره و مش پرداخته شده است، که در این فیلم به حل تست برق77 اشاره ميشود. این فیلم تنها بخشی از فیلم های آموزشی درس مدار الکتریکی در سایت لایو آموز میباشد. برای مشاهده فیلم های بیشتر به آدرس www.amoozesh.live مراجعه کنید.

 • فیلم آموزشی مدار های الکتریکی 2 کنکور ارشد و دکتری برق_مسیر حالت

  91 بازدید

  این فیلم قسمتی از فیلم های درس مدار2 می باشد: در این جلسه از سری فیلم های مدار 2 برق به معادلات مسیر حالت ک حاصل از حذف متغیر t و ارتباط دو متغیر با یکدیگرند پرداخته شده است، که در این فیلم به حل تست برق 94 مربوط به محاسبه ی مسیر حالت اشاره ميشود. این فیلم تنها بخشی از فیلم های آموزشی درس مدار الکتریکی در سایت لایوآموز میباشد. برای مشاهده فیلم های بیشتر به سایت www.amoozesh.live مراجعه کنید.

 • فیلم آموزشی مدار های الکتریکی 2 کنکور ارشد و دکتری برق_بردار ویژه و معادله حالت

  80 بازدید

  این فیلم قسمتی از فیلم های درس مدار2 می باشد: در این جلسه از سری فیلم های مدار 2 به بردار ویژه و به دست آوردن پاسخ کامل و تابع شبکه از معادلات حالت پرداخته شده است، که در این فیلم به حل یک مثال مربوط به فضای حالت اشاره میشود. این فیلم تنها بخشی از فیلم های آموزشی درس مدار الکتریکی در سایت لایو آموز میباشد. برای مشاهده فیلم های بیشتر به آدرس www.amoozesh.live مراجعه کنید.

 • فیلم آموزشی مدار های الکتریکی 2 کنکور ارشد و دکتری برق_فضای حالت

  92 بازدید

  این فیلم قسمتی از فیلم های درس مدار2 می باشد: در این جلسه از سری فیلم های مدار 2 برق به فضای حالت، متغیر های حالت و به دست آوردن ماتریس A در قالب تست های کنکور پرداخته شده است،که در این فیلم به حل تست ارشد برق 92 مربوط به ماتریس A در معادلات حالت اشاره ميشود. این فیلم تنها بخشی از فیلم های آموزشی درس مدار الکتریکی در سایت لایو آموز میباشد. برای مشاهده فیلم های بیشتر به آدرس www.amoozesh.live مراجعه کنید.

 • فیلم آموزشی مدار های الکتریکی 2 کنکور ارشد و دکتری برق_آپ امپ

  94 بازدید

  این فیلم قسمتی از فیلم های درس مدار2 می باشد: در این جلسه از سری فیلم های مدار 2 برق به حل انواع تست های آپ امپ پرداخته شده است، که در این کلیپ به تست معماری 96 اشاره ميشود. این فیلم تنها بخشی از فیلم های آموزشی درس مدار الکتریکی در سایت لایو آموز میباشد. برای مشاهده فیلم های بیشتر به آدرس www.amoozesh.live مراجعه کنید.

 • معرفی دوره ی زبان استاد عالم زاده

  46 بازدید

  معرفی زبان دوره های دکتری و ارشد استاد عالم زاده

 • معرفی دوره ی معادلات دیفرانسیل

  57 بازدید

  معرفی دوره ی یک روزه معادلات دیفرانسیل

 • حل سوال 17 مدار دکتری 98.روش دوم با لاپلاس

  178 بازدید

  حل سوال 17 مدار کنکور دکتری 98. روش دوم با لاپلاس دکتر هادی توسلی

 • فیلم آموزشی مدار های الکتریکی 1 کنکور ارشد و دکتری برق_مدار RC

  370 بازدید

  این فیلم قسمتی از فیلم های درس مدار1 می باشد: در این جلسه از سری فیلم های مدار 1 برق به به تدریس مباحث تحلیل مدارت غیر مقاومتی(مدار RC) و حل تست کنکور ارشد 87 پرداخته شده است.این فیلم تنها بخشی از فیلم های آموزشی درس مدار الکتریکی در سایت لایو آموز میباشد. برای مشاهده فیلم های بیشتر به آدرس www.amoozesh.live مراجعه کنید.

 • فیلم آموزشی مدار های الکتریکی 2 کنکور ارشد و دکتری برق_آپ امپ

  138 بازدید

  این فیلم قسمتی از فیلم های درس مدار2 می باشد: در این جلسه از سری فیلم های مدار 2 برق به به تدریس مباحث آپ امپ و حل تست های آن پرداخته شده است، که در این فیلم به حل تست اتوماسیون مربوط به اپ امپ خازن دار اشاره ميشود.این فیلم تنها بخشی از فیلم های آموزشی درس مدار الکتریکی در سایت لایو آموز میباشد. برای مشاهده فیلم های بیشتر به آدرس www.amoozesh.live مراجعه کنید.

 • فیلم آموزشی مدار های الکتریکی 2 کنکور ارشد و دکتری برق_قضیه ی هم پاسخی

  145 بازدید

  این فیلم قسمتی از فیلم های درس مدار2 می باشد: در این جلسه از سری فیلم های مدار 2 برق به حل تست های کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مربوط به مبحث هم پاسخی پرداخته شده است،که در این فیلم به حل تست دکتری 95 اشاره میشود.این فیلم تنها بخشی از فیلم های آموزشی درس مدار الکتریکی در سایت لایو آموز میباشد. برای مشاهده فیلم های بیشتر به آدرس www.amoozesh.live مراجعه کنید.

 • فیلم آموزشی مدار های الکتریکی 2 کنکور ارشد و دکتری برق_قضیه ی هم پاسخی

  93 بازدید

  این فیلم قسمتی از فیلم های درس مدار2 می باشد: در این جلسه از سری فیلم های مدار 2 برق .این فیلم تنها بخشی از فیلم های آموزشی درس مدار الکتریکی در سایت لایو آموز میباشد. در این جلسه از سری فیلم های مدار 2 برق به حل تمامی تست های مربوط به هم پاسخی به روشی کاملا مفهومی و شیرین پرداخته شده است. که در این فیلم به حل تست برق 90 اشاره می شود. برای مشاهده فیلم های بیشتر به سایت www.amoozesh.live مراجعه کنید.

 • فیلم آموزشی مدار های الکتریکی 2 کنکور ارشد و دکتری برق_اتوترانس ایده آل

  80 بازدید

  این فیلم قسمتی از فیلم های درس مدار2 می باشد: در این جلسه از سری فیلم های مدار 2 برق و در ادامه ی مباحث ترانس به اتوترانس و روابط و انعکاس امپدانس و حل تست های مربوط به آن پرداخته شده است، که در این فیلم به حل تست برق 92 مربوط به اتوترانس اشاره ميشود.این فیلم تنها بخشی از فیلم های آموزشی درس مدار الکتریکی در سایت لایو آموز میباشد. برای مشاهده فیلم های بیشتر به سایت www.amoozesh.live مراجعه کنید.

 • فیلم آموزشی مدار های الکتریکی 2 کنکور ارشد و دکتری برق_ترانس ایده آل

  124 بازدید

  این فیلم قسمتی از فیلم های درس مدار2 می باشد: در این جلسه از سری فیلم های مدار 2 برق و در ادامه ی مباحث ترانس به حل تست های مربوط به آن پرداخته شده است، که در این فیلم به حل تست برق 84 مربوط به ترانسفورماتور ایده آل در فرکانس تشدید اشاره ميشود.این فیلم تنها بخشی از فیلم های آموزشی درس مدار الکتریکی در سایت لایو آموز میباشد. برای مشاهده فیلم های بیشتر به آدرس www.amoozesh.live مراجعه کنید.

 • فیلم آموزشی مدار های الکتریکی 2 کنکور ارشد و دکتری برق_ترانس ایده آل

  86 بازدید

  این فیلم قسمتی از فیلم های درس مدارهای الکتریکی 2 می باشد: در این جلسه از سری فیلم های مدار 2 برق به نحوه ی محاسبه ی جریان و ولتاژ و انتقال امپدانس و سلف و خازن در ترانس و حل تست های مربوط به آن ها پرداخته شده است، که در این فیلم به حل تست برق70 مربوط به محسبه ی ماتریس اندوکتانس اشاره میشود. این فیلم تنها بخشی از فیلم های آموزشی درس مدار الکتریکی در سایت لایو آموز میباشد. برای مشاهده فیلم های بیشتر به آدرس www.amoozesh.live مراجعه کنید.

 • فیلم آموزش مدار های الکتریکی کنکور دکتری و ارشد برق _توان در حالت دائمی سینوسی

  125 بازدید

  این فیلم قسمتی از فیلم مدارهای الکتریکی 1 می باشد:در این جلسه از سری فیلم های مدار های الکتريکي به فرکانس تشدید یا رزونانس در حالت دائمی سینوسی و تست های مربوط به آن پرداخته شده است،که در این فیلم به حل تست برق 83 که ارتباط بین فرکانس تشدید در مدار 1 و مباحث فیلتر در مدار 2 است، اشاره ميشود. این فیلم بخشی از فیلم مدارهای الکتریکی 1 در سایت لایوآموز می باشد. برای مشاهده فیلم های بیشتر به آدرس www.amoozesh.live مراجعه کنید.

 • فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور دکتری و ارشد برق _توان در حالت دائمی سینوسی

  64 بازدید

  این فیلم قسمتی از فیلم مدارهای الکتریکی 1 در کنکور ارشد و دکتری می باشد:در این جلسه از سری فیلم های مدار های الکتريکي به شروط انتقال ماکزیمم توان در حالت دائمی سینوسی و حل تست های متنوع برای یادگیری و تسلط پرداخته شده است،که در این فیلم به حل تست برق87 که مربوط به انتقال ماکزیمم توان است، اشاره ميشود. این فیلم بخشی از فیلم مدارهای الکتریکی 1 در سایت لایوآموز می باشد. برای مشاهده فیلم های بیشتر به آدرس www.amoozesh.live مراجعه کنید.

 • فیلم آموزشی مداهای الکتریکی1_توان در حالت دائمی سینوسی

  72 بازدید

  این فیلم قسمتی از فیلم مدارهای الکتریکی 1 می باشد:در این جلسه از سری فیلم های مدار های الکتریکی به مباحث و فرم دیگر توان مختلط و همچنین حل تست کنکورهای گذشته پرداخته شده است،که در این فیلم به حل تستی از کتاب بانک تست اشاره میشود. این فیلم بخشی از فیلم مدارهای الکتریکی 1 در سایت لایوآموز می باشد. برای مشاهده فیلم های بیشتر به آدرس www.amoozesh.live مراجعه کنید.

 • فیلم مدارهای الکتریکی1 _توان در حالت دائمی سینوسی

  82 بازدید

  این فیلم قسمتی از فیلم مدارهای الکتریکی1 می باشد:در این جلسه از سری فیلم های مدار های الکتريکي به قضيه ی جمع آثار برای توان در حالت سینوسی و حل تست های مربوط به آن، ضریب توان در انواع شبکه های مدار و روش محاسبه ی آن در سؤالات و همچنین توان مختلط پرداخته شده است،که در این فیلم به حل تست دکتری95 که به دو روش شبکه های خطی مقاومتی و توان در حالت دائمی سینوسی قابل حل است،اشاره ميشود. این فیلم بخشی از فیلم مدارهای الکتریکی 1 در سایت لایوآموز می باشد. برای مشاهده فیلم های بیشتر به آدرس www.amoozesh.live مراجعه ک

 • فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشد و دکتری_توان در حالت دائمی سینوسی

  29 بازدید

  این فیلم قسمتی از فیلم مدارهای الکتریکی 1 می باشد: در این جلسه از سری فیلم های مدار الکتريکي به توان متوسط و توان راکتیو و توان لحظه ای شبکه ی مقاومتی، سلفی و خازنی خالص و انتقال توان ماکزیمم در حالت دائمی سینوسی پرداخته شده است، که در این فیلم به حل یک تست مربوط به توان فازوری اشاره ميشود.این فیلم بخشی از فیلم مدارهای الکتریکی 1 در سایت لایوآموز می باشد. برای مشاهده فیلم های بیشتر به آدرس www.amoozesh.live مراجعه کنید.

 • فیلم آموزشی مدار های الکتریکی کنکور ارشد و دکتری برق_حالت دائمی سینوسی

  55 بازدید

  این فیلم قسمتی از فیلم مدارهای الکتریکی 1 می باشد:در این جلسه از سری فیلم های مدار های الکتريکي به رفع اشکال و حل تست های مهم و کنکوری در کلاس آنلاين پرداخته شده است،که در این فیلم به حل تست دکتری 95 که مربوط به تحلیل حالت ماندگار با ورودی سینوسی میباشد،اشاره ميشود.این فیلم بخشی از فیلم مدارهای الکتریکی 1 در سایت لایوآموز می باشد. برای مشاهده فیلم های بیشتر به آدرس www.amoozesh.live مراجعه کنید.

 • فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور دکتری و ارشد_حالت دایمی سینوسی

  189 بازدید

  در این جلسه از سری فیلم های مدار الکتريکي به قضیه ی تونن و نورتن در حوزه ی فازور و امپدانس معادل فازوری،مقدار مؤثر و حل مدارات بر حسب rms و همچنین حل تست های متنوع در حوزه ی فازور پرداخته شده است،که در این فیلم به حل تست برق 84 مربوط به امپدانس معادل فازوری اشاره ميشود. این فیلم تنها بخشی از فیلم های آموزشی درس مدار الکتریکی در سایت لایو آموز میباشد. برای مشاهده فیلم های بیشتر به سایت www.amoozesh.live مراجعه کنید.

 • فیلم آموزشی مدار های الکتریکی کنکور ارشد و دکتری_حالت دائمی سینوسی

  96 بازدید

  در این جلسه از سری فیلم های مدار الکتریکی به بررسی امپدانس و ادمیتانس شبکه و جمع آثار در حالت دائمی سینوسی و حل تست مدار در حالت دائمی سینوسی پرداخته شده است،که در این فیلم به حل تست هوش مصنوعی83 مربوط به جمع آثار در حالت دائمی سینوسی اشاره میشود. برای مشاهده فیلم های بیشتر به سایت www.amoozesh.live مراجعه کنید.

 • حل سوالات دکتری کنکور 98- سوال 17

  278 بازدید

  حل سوالات دکتری کنکور 98 سوال 17

 • حل سوالات دکتری 98- سوال 16

  322 بازدید

  حل سوالات دکتری سال 98 سوال 16

 • فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور دکتری برق_قضیه مدار های مقاومتی

  255 بازدید

  این فیلم قسمتی از فیلم مدار های الکتریکی 1 می باشد: در این فیلم به مبحث تحلیل مدارت مقاومتی با حل تست کنکور دکتری پرداخته شده است. این فیلم بخشی از فیلم مدار های الکتریکی 1 می باشد.برای دیدن فیلم های بیشتر به سایت www.amoozesh.live مراجعه کنید. https://amoozesh.live/share/free-learn/35

 • فیلم آموزشی مدارهای الکتریکی کنکور ارشدبرق_مقاومت غیرخطی

  229 بازدید

  این فیلم قسمتی از فیلم مدار های الکتریکی 1 می باشد: در این فیلم به مبحث تحلیل مدارت غیر مقاومتی با حل تست کنکور ارشد سال 69 پرداخته شده است. این فیلم بخشی از فیلم مدار های الکتریکی 1 می باشد.برای دیدن فیلم های بیشتر به سایت www.amoozesh.live مراجعه کنید.